Skip to main content

Uppsala BIO efterlyser produktidéer för nya diagnostiska verktyg och metoder: Ny utlysning inom BIO-X !

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:24 CEST

Nu släpper Uppsala BIO en ny utlysning inom sitt program BIO-X som tar forskning till proof-of-concept. BIO-X erbjuder forskningsgrupper ett skräddarsytt projektstöd i form av företagskontakter, expertbedömingar, projektplanering och IP-stöd, samt finansiering med omkring 1 miljon SEK per år och projekt under två år. Utlysningen är utformad utifrån behov formulerade av hälsovården och life science-industrin. Utvalda projekt kommer att erbjudas hjälp att finna och sluta avtal med lämpliga industriföretag.

Många framgångsrika life science-produkter har sitt ursprung i framgångsrik akademisk forskning.

BIO-X erbjuder ett unikt program för att utveckla forskningsresultat till proof-of-concept som sedan kan vidareutvecklas till life science-produkter som hälsovården eller industrin efterfrågar.

BIO-X utlysning 2010 efterlyser projektförslag som kan ge upphov till nya diagnostiska verktyg eller metoder för screening, prognosticering, diagnoser och uppföljning av maligna tumörer, autoimmuna sjukdomar eller infektionssjukdomar.

- I år lägger vi extra fokus på se till att projektförslag med potential, men som saknar lämplig industripartner för att kunna föra projektet vidare efter BIO-X slut, erbjuds hjälp från oss att hitta och sluta avtal med dessa från start, berättar Erik Forsberg, Uppsala BIOs verksamhetschef, är att de projekt vi ser har potential, kommer att. – Grupperna får hjälp att ta fram avtal som kan ge industriparten t ex ”first right of refusal” mot delfinansiering av projektet, samtidigt som forskargruppens intressen tas tillvara, fortsätter Erik Forsberg.

Utvalda projekt som får stöd inom BIO-X kommer att erbjudas ett skräddarsytt projektstöd som ger dem tillgång till personer med lång erfarenhet av produkt- och affärsutveckling inom industri, expertis från hälsovården, IP-rådgivning m.m. Minst ett projekt erbjuds normalt också finansiering med omkring 1 miljon kronor årligen under två år.

BIO-X har funnits i Uppsala BIOs utbud sedan 2004. 35 projekt deltar i dag i stödprogrammet. Sedan starten har också åtta projekt finansierats, varav fem hunnit lämna BIO-X. Tre av de projekten utvecklas idag vidare inom olika life science-företag.

BIO-X utlysningen riktar sig i det här skedet till akademiska forskargrupper i Uppsala och Stockholm.

Efter en första sållning kommer projekten som saknar industripartner erbjudas matchning med företag som kan vidareutveckla projekten efter att målet, proof-of-concept, uppnåtts. Uppsala BIO tar aldrig något ägarskap i projekten.

- Kombinationen av finansiering, regelbunden översyn och aktivt stöd till projektgruppen gör att BIO-X överbryggar det allra första gapet mellan forskning och kommersialisering, säger Erik Forsberg.

- Den här typen av projektidéer är oftast för tidiga för att få kommersiell finansiering, men för långt hunna för att kvalificera för reguljära forskningsstöd. Få grupper har tillgång till det stöd vi erbjuder under projekttiden - projektplanering, patentrådgivning och inte minst nätverken ut mot industrin och hälsovården, avslutar han.

Utlysningen är öppen till och med den 15 december. All information om utlysningen finns tillgänglig på www.uppsalabio.se/bio-x.

För ytterligare information:

Madeleine Neil, kommunikationsdirektör, tel. 0768-29 77 77, madeleine.neil@uppsalabio.se

Om BIO-X

BIO-X är Uppsala BIOs processtöd för att utveckla prototyper ur forskningsresultat. Sedan starten har totalt 120 idéer presenterats. 35 av dessa deltar idag i BIO-X och får avancerad hjälp att styra upp projektplaner, hantera IP-frågor, påbörja affärsutveckling och hitta finansiering. Åtta projekt har dessutom beviljats finansiellt stöd inom programmet. Av dessa har fem hunnit lämna BIO-X, varav tre fortsatt utvecklas som företag.

-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO skapar nya vägar som stärker life science-sektorns konkurrenskraft och tillväxt, i nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället. Uppsala BIO ingår i Vinnovas program Vinnväxt.

Uppsala BIO is pioneering new paths to strengthen the competitiveness and growth of the life science sector in close collaboration with industry, the university, the healthcare system and society. Uppsala BIO is part of Vinnova’s Vinnväxt program.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy