Skip to main content

Uppsala BIO söker nya forskningsidéer att finansiera

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 17:31 CEST

Uppsala BIO efterlyser nya projektidéer som kan förväntas leda till nya produkter för en global life science-marknad. Utlysningen sker inom programmet Uppsala BIO-X, vars syfte är att på sikt skapa nya affärsmöjligheter genom att stödja tidiga projekt som vill utveckla en idé ur forskningen mot tillämpningar som efterfrågas på marknaden.Uppsala BIO erbjuder upp till 1,5 miljoner SEK per år och per projekt under maximalt två år, samt en väl utvecklad funktion för IP-stöd och projektledning och ställer ett väl utvecklat nätverk av experter från industrin och akademin till projektens förfogande.

 

Uppsala BIO-X är för många forskningsgrupper och företag en utmärkt möjlighet omsätta idéer baserade på forskningsresultat till nya lösningar på behov inom life science. Målet är att under de två år stödet ges ta idén fram till proof of concept-stadiet, då det kan vara rimligt att inleda diskussioner med kommersiella partners.

Programmet är en viktig del inom initiativet Uppsala BIO och har hittills antagit sju projekt, varav tre lämnat programmet. I två av dessa fall har Uppsala BIO-X stödet varit en viktig katalysator för företagen Olink AB och ModPro AB. Fyra andra lovande projekt finns just nu inom Uppsala BIO-X programmet.

- Kombinationen av finansiering, regelbundet projektöversyn och aktivt stöd till projektgruppen gör att Uppsala BIO-X är mycket väl anpassat för att överbrygga det första gapet mellan forskning och kommersialisering, säge r Erik Forsberg, verksamhetschef för Uppsala BIO. - Den här typen av projektidéer är oftast för tidiga för att få kommersiell finansiering, men för långt hunna för att kvalificera för reguljära forskningsstöd. Och få grupper har tillgång till det stöd vi erbjuder under projekttiden - projektplanering, patentrådgivning och inte minst nätverken ut mot marknaden, fortsätter han.

- Tack vare tid som Uppsala BIOs medlemsföretag och våra partners på Uppsalas innovationsarena ställer till förfogande kommer också många fler projekt än vi kan ge finansiering att få ta del av ett skräddarsytt kvalificerat utvecklingsstöd som kommer att öppna ytterligare möjligheter för dem, berättar Erik vidare. - Detta kan vara väl så viktigt som att få anslaget och därför uppmuntrar vi alla som bär på en idé att ta vara på det här tillfället, och ansöka!

Utlysningen är öppen för alla applikationer inom life science och finns på www.uppsalabio.se.
Sista dag för att presentera sin projektidé i form av en enkel idéskiss är den 15 juni 2009. Uppsala BIOs vetenskapliga råd kommer att välja ut en första grupp som får göra en grundligare presentation i oktober. Projektstart beräknas till januari 2010.

För ytterligare information:

Doc. Erik Forsberg., verksamhetschef, tel. 070-350 41 43, erik.forsberg@uppsalabio.se

Madeleine Neil, kommunikationsdirektör, tel. 0768-29 77 77, madeleine.neil@uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy