Skip to main content

Uppsala BIOs projekt Innovativa sjukhuset säkrade Akademiskas storsatsning på innovationskraft.

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 17:17 CET

VINNOVA har idag i ett pressmeddelande meddelat att Uppsala BIO inom STUNS för Akademiska sjukhusets räkning beviljats 7,5 miljoner kronor för att utveckla Akademiskas förmåga att ta tillvara personalens produktidéer och att samarbeta med externa parter för att underlätta för företag att föra in ny teknologi i sjukvårdssystemet.

Sedan snart två år tillbaka har Uppsala BIO lett arbetet med att utveckla Akademiska som kugge i det regionala innovationssystemet. Arbetet har idag lett till ett glädjande besked från VINNOVA om att det gemensamma projektet Innovativa sjukhuset under tre år tilldelas 7,5 miljoner. Medfinansiärer i regionen är Akademiska sjukhuset, Uppsala BIO, Uppsala Innovation Centre, Almi Företagspartner Uppsala samt Regionförbundet Uppsala län.

Akademiska är en central aktör för Uppsalas life science sektor. Sjukhuset är inte bara en av Sveriges främsta leverantörer av sjukvård utan även en nyckelaktör för utveckling av innovationer inom life science sektorn.

Redan för ett år sedan startade arbetet internt på Akademiska med att ta tillvara personalens egna idéer till förbättringar och nya produkter. Projektet, Innovation Akademiska, som letts av Uppsala BIO har hittills genererat över 60 nya idéer, varav 25 bedömts ha sådan kommersiell potential att de fått vidare stöd från innovationssystemet i Uppsala.

Samtidigt har det bland Uppsala BIOs industrimedlemmar funnits en stark önskan om att enklare kunna samverka med Akademiska för att i kliniken få prova och utvärdera nya produkter och teknologier som kan förbättra vården.

- Det Innovativa Sjukhuset, som nu kan förverkligas tack vare den finansiering som VINNOVA idag beviljat, kommer att utveckla Akademiska och Uppsala till en verkligt intressant miljö för företag som vill utveckla nya produkter i samarbete med framstående kliniska miljöer, kommenterar Sune Larsson, Akademiskas FoU-direktör dagens beslut.

- Vi är jätteglada för det här beslutet, säger Erik Forsberg, verksamhetschef för Uppsala BIO. Under lång tid har vi samarbetat med Akademiska för att systematiskt utveckla deras möjligheter att stärka life science-sektorns långsiktiga förnyelseförmåga. – Vi vet, fortsätter han, att detta inte bara är ett glädjande beslut för Uppsala, utan för hela Sverige.

------------------------------------------------------------

Uppsala BIO skapar nya vägar som stärker life science-sektorns konkurrenskraft och tillväxt i Uppsala, i nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället. Uppsala BIO ingår i Vinnovas program Vinnväxt.

Uppsala BIO is pioneering new paths to strengthen the competitiveness and growth of the life science sector in Uppsala in close collaboration with industry, the university, the healthcare system and society. Uppsala BIO is part of Vinnova’s Vinnväxt program.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy