Skip to main content

Positivt resultat ger fler jobb i Uppsala

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 15:00 CEST

Uppsalahemkoncernen uppvisar ett positivt delårsresultat om 80 (67) mkr före skatt. Bolaget har under året ökat underhållet av bostäderna markant, vilket gett positiva effekter för arbetsmarknaden i Uppsala.

Den ovanligt kalla vintern 2009/2010 drabbade Uppsalahem med ökade driftskostnader om ca 30 mkr. Trots det har Uppsalahem kunnat öka underhållet i beståndet, delvis tack vare att ägaren sänkt vinstkravet för åren 2010 och 2011.

– Vi är mycket nöjda över att vi har kunnat upprätthålla en fortsatt produktion och underhållsverksamhet i besvärliga ekonomiska tider. På så sätt har Uppsalahem kunnat bidra till en säkrare arbetsmarknad i kommunen, än vad som varit fallet på flera andra orter i landet, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, och ger positiva besked för framtiden:

– Vår satsning på byggandet med dess positiva effekter för den lokala arbetsmarknaden fortsätter under 2011 och framåt. Beställningar av byggtjänster för nyproduktion och underhåll kommer snarare öka än avta.

Koncernen uppvisar ett delårsresultat om 80 (67) mkr, men årets underhållssatsningar synliggörs i sin helhet först vid sista tertialen. Resultatet vid årsbokslutet beräknas därför bli avsevärt lägre, ca 33 (84) mkr.

Samarbete mot svart arbetskraft

Uppsalahem har under hösten 2010 utvecklat sitt sociala ansvarstagande ytterligare och inlett ett samarbete med Skatteverket för att motverka svart arbetskraft inom byggbranschen.

– Vi agerar nu som en direkt länk mellan Skatteverket och våra entreprenörer och underlättar myndighetens arbete. Det här samarbetet känns som ett naturligt led i Uppsalahems sociala ansvarstagande, förklarar Mikael Rådegård.

För mer information besök www.uppsalahem.se eller kontakta Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, tel. 018-727 34 01.

Uppsalahem är Uppsalas största fastighetsbolag och erbjuder ett brett utbud av boende för olika faser i livet. Uppsalahems vision är Lite mera värd. Hyresgästen ska känna sig trygg och trivas i sin bostad och få gehör för sina önskemål om det egna boendet. Uppsalahem AB (publ) ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Uppsalahem har 245 anställda och omsätter 900 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 925 000 kvadratmeter och omfattar 14 000 bostäder och 1 200 lokaler.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera