Skip to main content

Uppsalahem svarar på Hyresgästföreningens kritik

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 17:16 CEST

Hyresgästföreningen har i ett pressmeddelande gått ut och kritiserat Uppsalahem för att skickar ut uppsägningar av garage- och parkeringsplatser i semestertider.

Uppsalahem har sedan flera år kontinuerligt arbetat med att de garage- och parkeringsplatser som hyrs ut ska åsättas en rimlig och marknadsmässig hyra. Den hyra som har tagits ut har i många fall inte höjts under flera år och har därmed klart understigit marknadspriset. Anledningen är även principen att garage och bilplatser inte ska bekostas av de som inte har bilar, vilket blir fallet om inte bilägarna betalar marknadsmässiga hyror för sina bilplatser.

Arbetet med hyreshöjning för bilplatserna är kommunicerade med hyresgästerna på möten, i informationsblad och i flera andra sammanhang, vilket gör att Hyresgästföreningens kritik att detta inte är kommunicerat är helt felaktigt.

Uppsägningarna för garage och bilplatserna har kontinuerligt skickats ut under dessa år. Innan semester fick 22 hyresgäster uppsägningar med begäran om svarstid till början av augusti, vilket naturligtvis är en olycklig tidpunkt med tanke på semestertider. Dessa hyresgäster kommer att kontaktas och få förlängd svarstid.

För mer information kontakta

Åsa Hedenberg, vd Uppsalahem AB, tel. 018-727 34 01

Kommentarer (1)

  Hur sätts "marknadspriset" för en parkerig då?
  Före 2002 var priset på garage >100 kr dyrare på Lagerlöfsgatan (AP-fastigheter) än BRF Bellman intill och som dessutom ligger närmare centrum!
  Detta gälde även parkeringarna.

  1996 var en parkering (utan plint) på Lagerlöfsgatan 67 kr dyrare än på Lidnersgatan i Nyby. OK L-löf är ca 1 km närmare centrum!
  Finns nog liknande exempel i många områden.
  Hur kan detta komma sig? Kom nu inte med något skitsnack om att garage är billigare om man bor i bostadsrätt än i hyresrätt!
  För det är parkeringar och garage vi snackar inte boendeformer!

  - Sören Oscarsson - 2009-08-12 22:05 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy