Skip to main content

Uppsalahem tackar alla kunder för de 2 700 träden

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 13:13 CEST

I ett års tid har Uppsalahem följt sopsorteringen i miljöstugorna i syfte att minska mängden osorterat avfall. Resultatet är glädjande och visar att kunderna genom att sortera sitt skräp inte bara minskat behovet av färsk pappersmassa med 2 700 träd utan även återskapat en miljon dricksflaskor. Tack!

Uppsalahems miljöarbete har många olika sidor, bland annat miljöcertifierades bolaget under 2011 och alla nybyggda bostäder överträffar Sveriges högt satta energimål. Med 15 600 bostäder är en av Uppsalahems viktigaste miljöaspekt avfallet från de boende. I bostadsområdena finns därför omkring 270 miljöstugor med fraktioner för lättillgänglig källsortering. Uppsalahem arbetar kontinuerligt för att ytterligare förbättra möjligheten för källsortering för att ännu mer av kundernas hushållsavfall ska kunna tas om hand och återvinnas. Det senaste årets mätning visar att arbetet faller väl ut.

Den totala mängden sorterat avfall uppgick till 1 426 ton och innebär bland annat minskade koldioxidutsläpp med 3 440 tur- och returresor med bil till Stockholm (plast), minskat behov av färsk pappersmassa med 2 700 träd (pappersförpackningar) och återskapandet av en miljon dricksflaskor (glas).

Uppsalahems kunder är en viktig del i arbetet för att nå företagets högt satta miljömål. Därför arrangerar Uppsalahem Miljödagar i fyra områden i Uppsala, 7–10 maj, bland annat med en källsorterande hund(!). Läs gärna mer på www.uppsalahem.se/miljodagarna.

För mer information kontakta Anna Freiholtz, tf. miljö- och energichef Uppsalahem, tel. 018-727 34 89

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter närmare en miljard kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera