Skip to main content

Pressinbjudan från Uppsala kommun - Många verksamheter visas på kommunens Medarbetardagar

Evenemang

08
NOV
Fyrishov, lokal Olympia, Idrottsgatan 2, Uppsala
-   -
Inga Lena Andersson, pressekreterare INBJUDAN TILL PRESSVISNING Många verksamheter visas på kommunens Medarbetardagar 8-10 november arrangerar Uppsala kommun, för första gången, Medarbetardagar på Fyrishov. Syftet med mässan är att visa upp en del av kommunens omfattande verksamhet men också att öka stoltheten och kunskapen hos medarbetarna över det arbete som de daglien utför. Medarbetardagarna ska också inspirera studerande att söka jobb i kommunen i framtiden. I flera månader har medarbetare från olika kontor, produktionsförvaltningar och kommunala bolag planerat mässan. De ansvarar nu också för genomförandet. Mässaktiviteterna är uppbyggd kring sju arenor: Barn&unga, Vuxna, Senior, Service&teknik, Framtidens Uppsala, Framtidens välfärd och Medarbetartorget. I montrarna visas mycket av det arbete och den service som utförs varje dag, för kommuninvånares bästa, verksamheter som är av stor betydelse för Uppsalas utveckling och välfärd. Dessutom finns ett varierat seminarieprogram. Samtliga föreläsare arbetar inom kommunen. - Kommunen är en stor arbetsgivare med ungefär 14 000 medarbetare. Få känner till att vi inom organisationen har över 200 olika yrkestitlar. Detta gör att vi kan erbjuda mycket goda karriärmöjligheter. Men om några år kommer vi, liksom många andra, att ha stora rekryteringsbehov i samband med pensionsavgångar. Medarbetardagarna är ett sätt för oss att visa, att Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare, säger personaldirektör Eva Molin. Samtliga medarbetare i kommunen är inbjudna till medarbetardagarna. Fredag 10 november har även studerande vid gymnasiets sista årskurser, vuxenutbildningen och vid Uppsalas universitet, bjudits in. Även politikerna i Kommunfullmäktige har fått inbjudan. - Drygt en miljon kronor har avsatts för mässan. Utslaget på 14 000 medarbetare blir det ungefär 75 kronor per person. Då är inte kostnader för verksamheternas egen planering, genomförande och material inräknat Vi anser att detta är en nödvändig och god investering för framtiden, säger Eva Molin. Kommunalråden Gunnar Hedberg (m) och Lena Hartwig (s) samt stadsdirektör Kenneth Holmstedt medverkar vid pressvisningen som sker: Datum onsdag 8 november 2006 Tid kl.10.00 Plats Fyrishov, lokal Olympia, Idrottsgatan 2, Uppsala Mässan är en del i arbetet med Arbetsgivarmärket som syftar till att kommunen ska bli en ännu bättre arbetsgivare Arbetsgivarmärket är ett långsiktigt utvecklingsarbete som startade för ungefär ett år sedan. Internt i organisationen pågår många dialoger och processer för fullt. Flera parter är delaktiga, till exempel medarbetare, chefer, politiker och fack. - Inom ramen för Arbetsgivarmärket genomförs bland annat attitydundersökningar, både bland medarbetarna men också bland presumtiva medarbetarna. Vi vill ta reda på vad olika målgrupper tycker om kommunen, hur människor uppfattar oss och det arbete vi utför. Vi vill att medarbetarna trivas med sina arbeten och stannar kvar. Men vi vill också visa att vi är ett bra alternativ när ungdomar gör sina yrkesval, berättar Eva Molin. För mer information Eva Molin, personaldirektör Kommunledningskontoret, telefon 018-727 23 15 Inga Lena Andersson inga-lena.andersson@uppsala.se pressekreterare Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala Stadshuset, Vaksalagatan 15 tel: 018-727 13 71 mobil: 0708-21 68 50 fax: 018-727 00 01 www.uppsala.se