Skip to main content

Förslag till namn på gång- och cykelvägar samt en park

Nyhet   •   Maj 21, 2014 16:53 CEST

Namngivningsnämnden beslutade 19 maj att nya namn på gång- och cykelvägar, samt en park, ska ställas ut och skickas på remiss. Vid nämndens sammanträde i september kommer beslut att tas om namnförslagen.

Följande namn på gång- och cykelvägar är föreslagna:

 • Berthågabanan
 • Ekebybanan
 • Eriksbergsbanan
 • Flogstabanan
 • Hammarbanan
 • Herrhagsbanan
 • Kolonibanan
 • Noreenbanan
 • Opalbanan
 • Stenhagsbanan
 • Stenrösbanan
 • Vallbanan

Nämnden har även beslutat att ställa ut namnet Monica Zetterlunds park, på parken norr om August Södermans väg i Gottsunda

En väl genomtänkt namngivning skapar förutsättningar för medborgare och yrkesverksamma att hitta och orientera sig i den fysiska miljön. Detta innebär en trygghetsfaktor, men också en förutsättning för exempelvis Räddningstjänsten att snabbt och enkelt hitta till en given plats. Namngivningsnämnden skapar namn som särskiljer, identifierar och lokaliserar platser i rummet och därmed effektiviserar den språkliga kommunikationen.

 

Mer information
Anna-Karin Westerlund (M), namngivningsnämndens ordförande
Telefon: 070-715 46 61
E-post: anna-karin.westerlund@pol.uppsala.se

Lissi Kalin, kommunikationsansvarig
kontoret för samhällsutveckling
Telefon: 018-727 46 93
E-post: lissi.kalin@uppsala.se