Skip to main content

Pressrum förslag till ny Översiktsplan och riktlinjer för innerstadsstrategi

Nyhet   •   Aug 21, 2015 11:00 CEST

I översiktsplanen, ÖP, presenteras den långsiktiga viljeinriktningen för hur så väl stad som landsbygd ska utformas på lång sikt. Innerstadsstrategin är en fördjupning av hur stadens centrala delar kan förändras för att skapa en levande stadskärna där gående och cyklister lätt kan ta sig fram.

Uppsala kommun är en av Europas snabbast växande regioner och rymmer en mångfald miljöer, verksamheter och människor. Både landsbygd, tätorter och staden växer och ska kunna fortsätta växa utifrån varje plats förutsättningar.

Kommunledningen räknar med att år 2050 kan Uppsala ha mellan 75 000 och 135 000 fler invånare och 70 000 fler arbetstillfällen än idag. 

Den till ÖP:n kopplade innerstadsstrategin visar hur centrala delarna bör utvecklas för att skapa attraktiva offentliga rum, som bidrar till att utveckla Uppsalas identitet och på sikt drar till sig både kompetens och investeringar. Stadslivet ska präglas av de gående. Fler bottenvåningar ska ha utrymme för restauranger och butiker och årummet lyftas fram ännu mer som innerstadens hjärta.

Målet är att kommunfullmäktige kan godkänna översiktsplan och innerstadsstrategi hösten 2016.