Skip to main content

Årets Gösta Knutsson-stipendiater

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 17:21 CEST

Kulturnämnden beslutade torsdag 19 maj att 2016 års Gösta Knutsson-stipendium tilldelas Maria Malmberg-Wallin, museilektor och Agneta Forslund, konstnär och konstpedagog. Stipendiaterna får dela på 30 000 kronor.

Kulturnämndens motivering till stipendiet är:
”Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium tilldelas Maria Malmberg-Wallin och Agneta Forslund för att under många år ha vidareutvecklat en framgångsrik konstpedagogisk verksamhet på Bror Hjorths Hus för barn och unga, med nya teman och idéer utifrån ett jämlikt barnperspektiv.”

– Med Gösta Knutsson-stipendiet vill Uppsala kommun uppmärksamma välförtjänta Maria Malmberg Wallin och Agneta Forslund för sina mångåriga ansträngningar och kompetens som har gett Uppsalas barn och unga en idérik och jämlik konstpedagogik som verkar i sin samtid, säger Kholod Saghir (S), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott.

Stipendiaterna har under många år vidareutvecklat konstpedagogiken på Bror Hjorths Hus till en verksamhet som präglas av lustfyllda och lärande möten med konsten. Den mycket väl genomtänkta pedagogiken tar sitt avstamp i barnkonventionen och respekten för allas lika värde och kombinerar bild, ord och möten kring samtidens aktuella frågor på ett enkelt och tydligt sätt. Maria Malmberg-Wallin och Agneta Forslund har inspirerat många årskullar av barn i Uppsala från förskoleåldern till gymnasiet till ett aktivt, självständigt bildseende och lust till eget skapande. Genom möjligheten att tränas i att uttrycka erfarenheter, känslor och iakttagelser, både genom det egna skapandet och i samtal kring konsten, utvecklas förmågan att se och förstå sig själva och sin omvärld.

Utdelning av stipendiet och diplom kommer att ske den 10 september i samband med Kulturnattens invigning på Uppsala konsert och kongress.

Kommunfullmäktige beslutade 1990 att inrätta ett stipendium till Gösta Knutssons minne. Det ska avse stöd och uppmuntran till personer som gjort betydande insatser på barnkulturens område. Kulturnämnden fick uppdraget att årligen dela ut stipendiet enligt riktlinjer och stadgar som nämnden själv beslutat.

För mer information

Kholod Saghir (S), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott
E-post:
kholod_s@hotmail.com

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon: 070-821 68 50