Skip to main content

Äldre får bättre psykisk hälsa av sociala nätverk

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 13:00 CEST

En ny nationell kvalitetsplan för äldre presenteras 8 juni på Uppsala Konsert & Kongress under konferensen Äldreomsorgens utmaningar – psykisk (o)hälsa.

Datum 8 juni

Tid 9.00

Plats Uppsala Konsert & Kongress, sal B

Enligt utredaren Susanne Rolfner Suvanto är det aldrig för sent för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Förebyggande och rehabiliterande insatser kan ge äldre personer högre livskvalitet och ett självständigt liv samtidigt som det medför långsiktiga ekonomiska vinster för samhället. Ett socialt nätverk kan vara en skyddsfaktor för äldre mot ensamhet och stärka den psykiska hälsan.

– Uppsala kommun har ett tydligt ansvar för att underlätta för äldre personer att vara fysiskt och socialt aktiva och vara delaktiga i samhällslivet. Ett inkluderande samhälle bidrar till förbättrad psykisk hälsa, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

På konferensen föreläser även Yngve Gustafson, professor i geriatrik och bekant från programmet Sveriges bästa hemtjänst och äldreboende, om hur vi kan få Sveriges bästa äldreomsorg med fokus på demenssjukdom, depression och undernäring.

Program för konferensen: www.utforare.uppsala.se/sv/stod-omsorg/Aldreomsorg/Psykisk-ohalsa/Konferens-om-psykisk-ohalsa-hos-aldre-8-juni-2017/

Den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre personer: www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201721/

För mer information

Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se