Skip to main content

Beslut gör det möjligt att bygga fler bostäder i Sala Backe

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 08:39 CET

Kommunstyrelsen och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har lämnat in en begäran om att få avstycka delar av Skomarkarparken, Brantingstorg och Brantingskolans skolgård för att bygga bostäder. För att det ska gå, har plan- och byggnadsnämnden fattat beslut om ett nytt planbesked för området. Det innebär att man kan börja ta fram en detaljplan.

I sin helhet omfattar beslutet 12 500 kvadratmeter för bostäder. De nya husen ska i gatuplan längs Hjalmar Brantingsgatan och Årstagatan rymma lokaler för handel, service och andra verksamheter.

­- Sala Backe är en gammal och omtyckt stadsdel. Nu vill vi stärka området och göra det mer levande med fler bostäder och möjligheter för service och handel, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Skolgården är på 21 845 kvadratmeter och av dem är det drygt en femtedel, som föreslås göras om för bostäder, en idrottshall och lokaler för andra verksamheter. Den del av Skomakarparken som är tänkt att omvandlas till bostäder är idag till stor del en parkeringsplats och en återvinningsstation. Ytan är cirka 3 000 kvadratmeter och föreslås bli bostäder med lokaler för centrumverksamhet i delar av bottenvåningen.

I samma veva görs kommunal mark på Brantingstorg om till så kallad kvartersmark. Det innebär bland annat att fastighetsägarna slipper ansöka om tillstånd för uteservering.

- Vi vill så långt möjligt underlätta för näringsidkarna och deras kunder. Möjligheten att ha en uteservering under sommarhalvåret lockar många kunder och bidrar starkt till en levande stadsdel, säger Erik Pelling.

Brantingskolan har under några år varit stängd och nu pågår en om- och tillbyggnad av skolbyggnaden med målsättningen att öppna skolan för cirka 700 elever från förskoleklass till klass nio hösten 2019. Skolgården blir mindre, men ambitionen är att skapa en skolgård som inbjuder till lek och aktivitet.

- Tanken är att skapa en skolbyggnad som stödjer ett modernt lärande där utemiljön kan användas av elever, men på kvällar och helger av andra som vill träna och aktivitera sig på olika sätt, säger Mikael Malm, projektledare på Skolfastigheter som ansvarar för ombyggnaden av Brantingskolan.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Mikael Malm, projektledare Skolfastigheter
Telefon: 018-727 40 44
E-post: mikael.malm@skolfastigheter.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se