Skip to main content

Bygglov klart för Juvelen – Uppsalas nya landmärke

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 12:30 CEST

I höst börjar bygget av Juvelen vid resecentrum. En sex våningar hög, guldglittrande byggnad med restauranger i bottenvåningen och kontor. Den 26 maj fattar plan- och byggnadsnämnden beslut om bygglov och Juvelen kan stå klar hösten 2018.

- Juvelen blir en spännande byggnad i en del av stadskärnan som blir allt mer central när Uppsala växer åt det hållet. I och med att det blir arbetsplats åt 600-650 personer och tillgången på restauranger blir det ett område där många människor kommer att röra sig både dag- och kvällstid, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

En av de stora utmaningarna med projektet har varit att hitta en sätt att få fasaden att blänka som en juvel och att hitta rätt appliceringsmetoder på betongen samt att hitta rätt färgnyanser. Nu har man hittat en lösning där den guldglittrande fasaden skapas med hjälp av formgjutna betongelement som behandlas med en färg som liknar en billack.

–Färgen är baserad på en pärlemorfärg och kommer att förekomma i tre nyanser på fasaden för att skapa ett lekfullt liv i fasaden. Den ska appliceras industriellt och fasadelementen monteras ”färdigbyggda” på plats, berättar Fredrik Hjortzén, Skanska som ska bygga Juvelen.

Skanska får köpa marken för 28 miljoner kronor och i höst ska bygget komma igång. Området kring Juvelen kommer att få en torgyta i nivå med Strandbodgatan, med en trappa som förbinder den nedre torgytan med den övre platsen som är i samma nivå som perrongen. Torget kommer att få planteringar i form lutande skärvor. I den norra delen av området kommer det att finnas cykelparkeringar.

–Det här är en så central del av staden att man kan ta sig hit med hjälp av tåg, buss och bil. Någon särskilt bilparkering behöver inte byggas, säger Erik Pelling.

Byggnaden har en hög miljö- och hållbarhetsprofil, vilket var ett av kraven från kommunen inför arkitekttävlingen.

Juvelen har ritats av Utopia Arkitekter.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27