Skip to main content

Fler demensplatser vid vård-och omsorgsboendet Linné

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 16:24 CET

20 omvårdnadsplatser omvandlas till demensplatser vid vård-och omsorgsboendet Linné. Anledningen till förändringen är att det i kommunen finns ett större behov av demensplatser än omvårdnadsplatser.

En anledning till att fler demensplatser behövs i dag är att de flesta bor hemma längre nu än för tio år sedan och när en person väl ska flytta in på ett äldreboende är det många som redan har börjat utveckla en demenssjukdom på grund av sitt åldrande. Dessutom har kommunen under en längre tid sett att söktrycket till Linné varit lågt, vilket i sin tur genererat tomma lägenheter.

Äldreförvaltningen ser positivt på att en verksamhet har både demens och omvårdnadsinriktning. En enskilds behov av inriktning kan ibland förändras över tid och personer kan komma att behöva byta boende där aktuell inriktning finns.

– Med båda inriktningarna inom verksamheten finns möjlighet att byta inom ”huset” vilket underlättar för både enskilda och anhöriga, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Den 2 november 2015 övertog Vård och omsorg driften av Linné. I det tecknade avtalet ingick att omvandla 20 omvårdnadsplatser till demensplatser. Omvandling sker nu i samarbete med äldreförvaltningen som tillsammans med Vård och omsorg nu är på väg att starta vid Linné.

Mer information

Monica Östman, ordförande äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Gunn Henny Dahl, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Telefon: 018–727 13 09
E-post:
gunnhenny.dahl@uppsala.se