Skip to main content

Fler sommarjobb och högre lön för gymnasieungdomar

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 09:11 CET

Inför sommaren 2016 satsar Uppsala kommun ytterligare två miljoner kronor på sommar- och feriejobb för ungdomar som går i gymnasiet och högstadiet. En särskild satsning görs på sommarjobb för nyanlända ungdomar som går i språkintroduktion (SPRINT).

– Vi vill ge ungdomar en vettig sysselsättning, nyttiga erfarenheter och en chans att tjäna ihop en slant under sommarlovet. Vi vet att arbetslivserfarenhet och tidiga kontakter med arbetslivet gör det lättare att få jobb senare i livet – därför är det här en satsning som kan ge mångdubbelt tillbaka, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Redan inför sommaren 2015 ökade kommunen stödet till de kommunala sommarjobben med tre miljoner kronor och med årets satsning handlar det om en ökning med fem miljoner kronor på två år.

Inför sommaren 2016 höjs lönen för sommarjobbande 17-åringar med fem kronor till 66 kronor per timme. Timlönen för 18-åringar höjs med tio kronor till 71 kronor.

Satsningen på grundskoleungdomar fortsätter och även i år kommer alla niondeklassare som söker feriejobb att garanteras en plats. Lönen för grundskoleungdomar lämnas oförändrad på 51 kronor per timme.

Sommaren 2015 deltog cirka 2 000 ungdomar i de olika formerna av feriejobb och sommarjobb som Uppsala kommun ordnade. Utöver de jobb där kommunen själv är arbetsgivare subventioneras upp till hälften av lönen för gymnasieelever som får sommarjobb hos en privat arbetsgivare. I dessa fall krävs att arbetsgivaren betalar ut kollektivavtalsenliga löner.

Eftersom satsningen på ferie- och sommarjobb innebär ett stort tryck på arbetsplatserna i Uppsala under några få månader kommer kommunen även undersöka möjligheterna att erbjuda extrajobb under andra perioder än sommaren. På så sätt kan ännu fler ungdomar få en tidig kontakt med arbetslivet.

Den 22 februari börjar ansökningsperioden för kommunens sommarjobb 2016.

För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Tel: 0730-79 86 05

Andreas Christoffersson, enheten för Arbete och Kompetens
Tel: 018-727 86 88