Skip to main content

Förebyggande samarbete ska motverka missbruksproblem hos äldre

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 15:51 CEST

Uppsala kommuns äldreförvaltning utökar sina förebyggande hälsoinsatser genom ett samarbetsprojekt kring äldre och missbruk. Äldre dricker alltmer alkohol. Särskilt äldre kvinnor har ökat sin konsumtion de senaste tio åren. Vidare ökar den alkoholrelaterade dödligheten i åldersgruppen 65 år och äldre, medan den minskar i övriga åldersgrupper.

För att personer med missbruksproblem ska kunna erbjudas insatser utifrån hens behov krävs tillgång till ett varierat utbud av resurser. Riskbruk/missbruk hos äldre är en stor och ökande källa till ohälsa och det är därför viktigt att identifiera förbättringsområden.

Målet med samarbetsprojektet kring äldre och missbruk, som är en del i äldreförvaltningens folkhälsoarbete gällande psykisk hälsa hos äldre, är att inventera kunskapsbehovet kring äldre och missbruk samt möjliga förbättringsområden inom nuvarande vårdkedja. Och utifrån detta erbjuda kompetenshöjande utbildningar.

– Inom projektet Psykisk (o)hälsa äldre utbildar och för vi regelbundet dialog med ett stort kontaktnät inom äldreomsorgen i Uppsala län. På senare tid har vi märkt en ökad efterfrågan på kunskap inom missbruksområdet därför genomförs denna kompetenshöjning.I våra planerade utbildningsinsatser, som vänder sig till kommunen, landstinget och representanter från intresseorganisationer, uppmanar vi till dialog och det är utifrån deras erfarenheter och problemområden vi kommer att utveckla vårt förebyggande arbete inom projektet, berättar Jenny Söderlund, huvudprojektledare inom Psykisk (o)hälsa äldre på äldreförvaltningen, Uppsala kommun.

Som en del i projektet kommer den 2 juni, Ragnar Rasmusson, psykiatrisjuksköterska med lång erfarenhet inom missbruksvård och psykiatri, att föreläsa för personal och chefer inom vård- och omsorg samt socialtjänst.

Den 20 september ordnas en konferens med bland annat tema äldre och missbruk. Personal inom vård och omsorg erbjuds fördjupade kunskaper genom föreläsningar och dialog med flera specialister inom området.

Äldre och missbruk ingår i den större satsning kring äldre och psykisk hälsa där äldreförvaltningen redan idag utbildat 370 stycken så kallade Första hjälpare till psykisk hälsa hos äldre.

Mer information

Jenny Söderlund, projektledare och verksamhetsutvecklare, äldreförvaltningen
Telefon:
018-727 7841
E-post:
jenny.soderlund@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon: 070-821 68 50