Skip to main content

Insatser för hemsjukvård avgiftsbeläggs

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 10:03 CET

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte i december att införa en avgift för kommunala hemsjukvårdsinsatser. Beslutet gäller från och med 1 juli 2016.

Det är direkta insatser som utförs vid hembesök av legitimerad sjukvårdspersonal, det vill säga sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut som kommer att kosta pengar. Avgiften blir 100 kronor per besök, dock högst 300 kronor i månaden. Eftersom avgiften också hamnar inom den kommunala maxtaxan, tas den endast ut om det finns utrymme enligt socialtjänstlagens regler för beräkningar av avgifter.

Alla med behov av hemsjukvårdsinsatser och andra insatser enligt SOL (socialtjänstlagen) eller LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) omfattas av beslutet. Avgift kommer inte tas ut för den intensiva rehabilitering som ges av kommunens rehabiliteringsteam.

Mer information

Monica Östman, ordförande äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Gunn Henny Dahl, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Telefon: 018–727 13 09
E-post: gunnhenny.dahl@uppsala.se