Skip to main content

Kommunen lägger mer resurser på tidiga insatser för föräldrar

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 14:14 CET

Utbildningsnämnden satsar mer resurser på föräldrautbildningen Triple P och vill att fler Öppna förskolor lokaliseras med familjecentraler. Triple P-programmet erbjuds alla föräldrar i kommunen och drivs av förskolepedagoger med specialkunskaper. 


-Tidiga insatser för att stödja föräldrar i deras föräldraskap ger trygga och glada barn som har lättare att klara av skolan och som mår generellet bättre På sikt ger det lugnare klasser, sa Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden på en pressträff på Sävja familjecentral idag.

Sedan 2009 har Uppsala kommun erbjudit föräldrautbildningen Triple P (Programmet för Positivt Föräldraskap) till föräldrar genom förskolan. Utvärderingar av programmet har visat på positiva resultat. Idag finns 40 utbildade ledare för programmet och målet har hittills varit att nå 500 familjer per år. Nu är målet att nå 1500 familjer per år, och för att nå det målet utökas anslagen till Triple P med en halv miljon kronor.

Förskolepedagogen Anna Hanning berättade hur programmet fungerar och att föräldrar som går Triple P är mycket nöjda och tycker att de fått hjälp att bli tryggare i sitt föräldraskap. Programmet är upplagt så att man ses fyra gånger i grupper om 8-12 föräldrar, därefter följer tre veckor där pedagogerna ringer upp föräldrarna och ger individuellt stöd vid ett par tillfällen, sedan följer ytterligare fyra träffar i den gemensamma gruppen. Dessutom erbjuds föreläsningar i serier om tre.

Det finns också möjlighet att få stöd i mer akuta situationer av Triple P-pedagogerna. Om det berättade föräldern Linda Norrby.

-Jag hade en akut situation med mitt yngsta barn, och trots att det var mitt i semestertider fick jag snabbt kontakt med Triple P-folket. Jag fick bra stöd och det var skönt att tala med någon som förstod och bekräftade mig i det som jag gjorde för att lösa situationen.

Caroline Andersson betonade hur viktigt det är att alla föräldrar erbjuds möjligheten att gå Triple P och att få komma till en Öppen förskola.

-Vi ser de goda resultaten när våra barn mår bra, klarar skolan och inte dras in i kriminalitet eller missbruk. Alla insatser och särskilt tidiga sådana som ökar barnens chanser i livet vill vi satsa på

Förutom föräldrarådgivningen kommer utbildningsnämnden att satsa på att samlokalisera öppna förskolor med så kallade familjecentraler. Det innebär att öppna förskolan ligger på samma adress som mödra- och barnavårdscentral samt socialtjänstens Råd och stöd. Det främjar samarbetet mellan instanserna och gör det lätt att hänvisa föräldrar vidare till rätt stöd om det finns behov.

http://triplep.uppsala.se/


För mer information:

Caroline Andersson (S)
Ordförande i utbildningsnämnden

018-727 13 51


Anna Hanning

Förskolepedagog, samordnare för Triple P

018-727 56 51