Skip to main content

Kommunen satsar på förbättrat företagsklimat

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 10:18 CEST

Uppsala kommun lyckades inte förbättra sitt resultat när Svenskt Näringsliv presenterade årets enkät om företagsklimatet. Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Uppsala kommun är 3,05 jämfört med förra årets 3,08 (skala 1-6).

­– Man ska vara ödmjuk inför att det tar tid att förändra attityder och att kommunen fortfarande har mycket att bevisa för Uppsalas företagare. Men jag tror att det långsiktiga arbete som har inletts kommer att ge resultat. Bland annat tar vi nu fram ett nytt näringslivsprogram i nära samarbete med företagarna i kommunen, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är Svenskt Näringslivs medlemmar som svarat på enkäten, vilken består av två delar. Den delen som presenteras idag, är en attitydundersökning och mäter företagarnas syn på tillgång på kompetens, infrastruktur, medias attityder, kommunens upphandlingar och service till företag.

– Vi behöver vara lyhörda för företagarnas åsikter och tar till oss resultatet i mätningen. Uppsala växer kraftigt just nu och företagen måste kunna utnyttja den tillväxtpotential som det skapar. Förbättrad företagsservice, säkra tillgången på tillgänglig mark, lokaler och kompetensförsörjning är några av de prioriterade områden som kommunen arbetar med, säger Marlene Burwick (S).

Den andra delen av Svenskt Näringslivs undersökning innehåller statistikvariabler, och det sammantagna resultatet presenteras den 20 september, där den totala rankningslistan för Sveriges samtliga 290 kommuner presenteras.

För mer information

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon 018-727 13 34

Cecilia Linder, näringslivsstrateg, kommunledningskontoret
Telefon 018- 727 23 71

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99