Skip to main content

Kulturprojekt får nästan 500 000 kronor

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 16:42 CEST

Kulturförvaltningen har beslutat om projektstöd för andra gången detta år. 18 kulturaktörer får dela på 487 000 kronor. Totalt har kulturnämnden avsatt 1 420 000 kronor för evenemang och projekt inom kulturområdet 2016.

Under året har 74 ansökningar om stöd för olika projekt och evenemang lämnats till kulturförvaltningen.

– Uppsala sprudlar av kulturaktörer som vill arrangera evenemang och skapa projekt inom ett mycket brett område. Engagemangen finns inte bara i innerstaden utan också i våra kulturcentra och på landsbygden. Många av de sökande är helt nya för oss. Det finns så mycket kreativitet och engagemang i vår kommun vilket vi är mycket glada för, säger Sabina Andersson, chef för avdelningen strategi och omvärld på kulturförvaltningen.

Exempel på nya aktiviteter som får stöd:
100 000 kronor till projektet ”Gottsunda hip hop – ge ungas kreativitet en plats” som går av stapeln i början av september med musik, dans och konstprojekt inom graffiti för att ge ungdomar möjlighet att ta del av det offentliga rummet och samtalet.

50 000 kronor till ”Musik vid Långsjön” – ett projekt med friluftskonserter drivet av lokala aktörer under sommaren för att stödja ett levande kulturliv i hela kommunen.

40 000 kronor får ”Bio på Byn” – dokumentärfilmsturné som visar lokalt producerad film inspelad i Uppsala och i samarbete med föreningslivet på landsbygden.

30 000 kronor till gästspelet ”Alla Sacra Real Maestà” - musik och poesi i Drottning Christinas akademi på Uppsala slott/Konstmuseet.

20 000 kronor till ”Ficzkó” – Uppsala Scenhaverister uruppför en egen pjäs om ungerska Erzébet Báthory.

Mer information

Sabina Andersson, avdelningschef, strategi och omvärld, kulturförvaltningen,
Telefon: 018-727 17 62
E-post: sabina.andersson@uppsala.se

Elise Rhodin, kulturstrateg, kulturförvaltningen
Telefon: 018-727 13 61,
E-post: elise.rhodin@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon: 070-821 68 50