Skip to main content

​Lärarkrisen ska lösas i dialog med skolpersonal, föräldrar och universitet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 14:25 CET

Sverige står inför en nationell lärarkris och Uppsala behöver rekrytera runt 1000 medarbetare till skolan och förskolan de kommande sex åren. För att Uppsala ska klara utmaningen ska kommunen samla medarbetare i skolan, föräldrar, elever och andra intressenter som universitet, fack och näringsliv i en skoldialog där man tillsammans formulerar vad som gör det attraktivt att arbeta i Uppsalas skolor.

Målet är att komma överens om vad som ska prioriteras för att säkra att framtidens skolpersonal väljer att arbetar i Uppsala. Dialogen äger rum vid ett flertal träffar där de inbjudna bland annat får möjlighet att i smågrupper samtala om vilka insatser som behövs, vad som kan göra skolan till en attraktiv arbetsplats.

– Det är på tiden att vi försöker att samla oss och komma överens om vad problemen är. Vi kommer att lyssna in allas synpunkter, med målet att Uppsala kommun ska ha den bästa skolpersonalen,säger Caroline Andersson (S), ordförande i Utbildningsnämnden.

Det kommande året innebär en intensiv period med att analyser hur rekryteringsbehovet ska lösas på både kort och lång sikt.året arbeta inte

– Vi kommer ställa frågor som handlar om hur vi lokalt kan arbeta för att öka attraktiviteten så att fler vill jobba inom förskolan och skolan, vi kommer också utvärdera erfarenheterna av karriärtjänster för lärare och se vilken utvecklingspotential som finns där, säger Linda Eskilsson (MP), förste vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Underlaget ska utmynna i konkreta åtgärder som ska börja förverkligas senast 2017. Framför allt frågan om lärares arbetsmiljö uppmärksammas under skoldialogen

– Vi kommer att ta emot allas synpunkter för att få fler att stanna kvar i yrket. Det är ett nödvändigt första steg för att förbättra skolan, och den här frågan ska få en egen handlingsplan, säger Sverker Åslund, gruppledare (V) i utbildningsnämnden

Om tio år beräknas Sverige sakna mer än 65 000 lärare och varje år examineras 9000 lärare, 5000 färre än vad som behövs. Kommunen kan inte påverka antalet platser på lärarutbildningen, som är en statlig fråga. Caroline Andersson menar att vi måste jobba på flera fronter samtidigt.

– Jag tror vi kommer att behöva tänka utanför ramarna för att hitta lösningar, det räcker inte med att politiken och tjänstemännen sitter på sina kontor och tar fram lösningar, alla goda krafter och berörda måste samlas och inkluderas för att hitta en samsyn och långsiktiga lösningar, säger Caroline Andersson.