Skip to main content

Möjlighet att söka utvecklingscheck för landsbygdsprojekt

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 14:50 CEST

Föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, där Uppsala kommun är medlem, har under våren och sommaren möjlighet att dela ut så kallade utvecklingscheckar till landsbygdssatsningar. Föreningar och företag kan söka checkarna som är på maximalt 50 000 kronor.

Uppsala kommun är med och finansierar Upplandsbygd – lokalt ledd utveckling och det är i dagsläget kommunens största landsbygdssatsning. Föreningens styrelse, där Rafael Waters (S) är ordförande, fattar beslut om vilka projekt som får pengar. Besluten fattas löpande.

– Genom utvecklingscheckarna kan vi stödja småskaliga lokala initiativ på den uppländska landsbygden. Det är viktigt att uppmuntra initiativ för att på sikt skapa fler arbetstillfällen utanför städerna och på så sätt bevara en levande landsbygd, säger Rafael Waters.

Sökande måste vara förening eller företag med organisationsnummer och registreringsbevis. Projektet bör bestå av flera aktörer, helst från olika sektorer som offentlig verksamhet, ideell förening och privat företag. Ansökningarna bedöms utifrån den så kallade Leadermetodens grundpelare: trepartnerskap, underifrånperspektiv, nätverkande, långsiktighet, överförbarhet och målen hållbarhet, innovation, inkludering, samspel och lärande.

Utvecklingscheckarna kan till exempel ges för att göra en punktinsats för att öka besökande till en viss plats, förbättra företagandet på orten, utveckla ett attraktivt landskap, marknadsföra evenemang, kompetensutveckling.

­– Vårt syfte är att stärka vi-känslan genom ökad delaktighet i lokala projekt. Att leva på landsbygden ska vara förenat med livskvalitet och stolthet över den egna bygden, säger verksamhetsledare Sven Uhlås.

Projekten kan som längst vara i nio månader efter att man fått sin ansökan beviljad.

Utvecklingscheckarna är tillgängliga i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta och Sigtuna kommun

Ytterligare information: http://www.upplandsbygd.se/

För mer information

Sven Uhlås, verksamhetsledare
Telefon: 070-202 84 35

Rafael Waters (S), ordförande Upplandsbygd
Telefon: 070-335 13 16

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pr-strateg
Telefon: 072-569 38 79