Skip to main content

Nästan tre miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 08:32 CEST

Uppsala kommun har tilldelats 2,8 miljoner kronor av Statens kulturråd i Skapande skola-medel. Medlen fördelas nu ut till samtliga sökande kommunala grundskoleenheter och kommer gå till kulturprojekt i skolorna under läsåret 2016-2017.

Sedan 2008 delar Kulturrådet ut medel för Skapande skola. Stödet ska bidra till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F-9. Genom Skapande skola-satsningen ges skolan ekonomiska förutsättningar att samarbeta med professionella kulturutövare, för att ge eleven tillgång till kulturella och konstnärliga uttryck och skapande arbetssätt.

– Att utöva och uppleva kultur ska vara en naturlig del av tiden i skolan. Vi ska vara en kommun som uppmuntrar nyfikenheten och lusten att skapa hos barn och unga, och Skapande skola spelar en betydelsefull roll för att förverkliga det, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Nu fördelas medlen mellan samtliga 48 sökande kommunala grundskoleenheter med minst 200 kronor per elev. Utbildningsförvaltningen har i samarbete med kulturförvaltningen handlagt ansökningarna och i beslutet särskilt beaktat elevens inflytande i val av kulturprojekt, projekt som riktar sig mot förberedelseklasser samt projekt för elever med särskilda behov. Under läsåret 2016-2017 kommer 13 972 av eleverna i Uppsala kommun nås av kulturprojekt genom Skapande skola.

– Jag är väldigt glad över att de här medlen kommer så många barn och unga till del. Att tidigt introducera barn till konst och kultur är viktigt för att de ska kunna hitta intressen och utvecklas som individer. Det är också betydelsefullt att barn ska få tillgång till kultur oavsett familjebakgrund, säger Caroline Andersson (S), kommunalråd med ansvar för utbildning och kultur.

Mer information

Susanne Qvist, kultursekreterare, kulturförvaltningen
Telefon: 018-727 8335
E-post: susanne.qvist@uppsala.se

Magnus Thorn, utvecklingsledare grundskolan, utbildningsförvaltningen
Telefon: 018-727 3213
E-post: magnus.thorn@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressekreterare
Telefon: 070-821 68 50