Skip to main content

Nu börjar arbetet med att fräscha upp Sysslomansgatan

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 10:30 CEST

Stråket mellan S:t Olofsgatan och Ringgatan på Sysslomansgatan ska i etapper byggas om för att bättre passa fotgängare och cyklister. Samtidigt ska det bli trivsammare och mer attraktivt att vistas i området. Den 27 maj börjar arbetet på sträckorna S:t Olofsgatan-Skolgatan och Torsgatan-Luthagsleden.

Längs Sysslomansgatan ska skapas utrymme för fler uteserveringar samtidigt som gatan tillgänglighetsanpassas. Gångbanan ska breddas och, där det finns plats, ska cykelbanor byggas. Även nya belysningsstolpar ska sättas upp.

–Sysslomansgatan är ett av våra mest centrala stråk och spelar en viktig roll för målet att skapa ett ännu mer attraktivt centrum. Det är en god investering för Uppsalaborna att vi fräschar upp gatan, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Två bygglag arbetar med Sysslomansgatan. Det första bygglaget arbetar 27 maj -18 augusti med S:t Olofsgatan till Skolgatan och det andra med Torsgatan till Luthagsleden den 27 maj -22 augusti. När detta arbete är klart kommer alla korsningar att byggas om.

Uppsala kommun har ställt krav på att det ska vara full framkomlighet för trafikanter under byggtiden. Dessutom ska själva arbetsplatsområdet stängas in för att allmänheten inte ska komma till skada.

Ombyggnaden av Sysslomansgatan är en del i Uppsalas arbete för att utveckla stadens attraktiva centrum. Målet är att få en större stadskärna där gående och cyklande rör sig enkelt och säkert, där fler gröna stråk, restauranger och caféer skapar en trivsam atmosfär där besökare och Uppsalabor gärna rör sig under dygnets alla timmar.

Kostnad för entreprenaden är cirka 24 miljoner.

Mer information om ombyggnaden finns här: http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sysslomansgatan/

För mer information

Michael Eriksson, Avdelningschef gata, park och natur
Telefon: 018-727 43 40

Tommy Thylen, projektledare Uppsala kommun
Telefon: 073- 093 89 38

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27