Skip to main content

Nya namnsponsoravtal tecknas för arenor i Gränby och Löten

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 07:45 CEST

Uppsala kommuns sponsoravtal för arenor i Gränby och Löten går snart ut och nu startar processen med att hitta nya sponsorer. Ansvarig för frågan är Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB som tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens sport- och fritidsanläggningar

Möjliga arenasponsorer söks i en öppen process riktad till företag/organisationer, där intresseanmälan kan lämnas in på Sportfastigheters hemsida. Målet är att hitta en ny arenasponsor till Gränby ishall och för Anders Diöshallen. Vem som blir titelsponsor, den som får sätta namn på respektive arena, beslutas av Uppsala kommuns Sport- och rekreationsfastigheter AB:s styrelse.

- De nya avtalen kommer att gynna all idrott i Uppsala – inte enbart sporter som utövas i de här båda hallarna, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Sponsorns villkor regleras i sponsoravtal med Sportfastigheter. När villkoren är klara, är det Sportfastigheter som garanterar resurser och förutsättningar för att leva upp till bolagets åtagande i avtalet. Det är till exempel sannolikt att sponsorn vill ha tillgång till ett visst antal biljetter vid tävlingar och matcher i respektive arena. Samtidigt ska förhållandet till ett lag som Almtuna hockey, som har egna sponsorer, vara tydligt reglerat så att det inte uppstår konflikter.

- Vi på Sportfastigheter arbetar för att våra anläggningar ska ge all idrott möjlighet till framgångsrik verksamhet. Tillsammans med en arenasponsor ska vi att utveckla ett avtal så att båda parters målsättning med sponsoravtalet uppnås, säger Eva Sterte, vd för Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB.

Från och med den 30 maj finns mer information på www.sportfastigheter.se

Målsättningen är att ett urval av intressenter kan göras innan sommaren, och att sedan inleda förhandlingar och villkoren.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15

Eva Sterte, vd Uppsala kommuns sport- och rekreationsfastigheter AB
Telefon:018-727 08 81

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27