Skip to main content

Ökat stöd till Röda korset för flyktinginsatser

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 14:28 CET

Uppsala kommun har beslutat att kraftigt öka verksamhetsstödet till Röda korset i Uppsala. Bidraget mer än fördubblas från 600 000 kronor under fjolåret till 1,4 miljoner kronor för 2016.

De ökade kommunala bidragen ska bland annat användas till stöd och utveckling av Röda korsets träffpunktsverksamhet – en öppen mötesplats där ensamkommande ungdomar och andra nyanlända erbjuds dagligt stöd i sin etablering med språkträning, social samvaro, krisstöd och nätverkskapande.

– Röda korsets frivilligorganisation har under lång tid, och med begränsade resurser, gjort ett fantastiskt arbete med att skapa en naturlig mötesplats där exempelvis ensamkommande barn kan hitta sociala sammanhang och träna på det svenska språket. Verksamheten håller hög kvalitet och utgör ett bra komplement till de olika integrationsfrämjande insatser som kommunen bedriver i egen regi, säger arbetsmarknadsnämndens ordförande Ulrik Wärnsberg (S).

Arbetsmarknadsnämnden bidrar, liksom under 2015, med 600 000 kronor till Röda korsets verksamhet. Inför 2016 har socialnämnden avsatt 600 000 kronor i riktat stöd till Röda korset och kulturnämnden beslutade i förra veckan att bidra med 200 000 kronor.

– De ökade verksamhetsbidragen ger oss möjlighet att säkerställa en "året runt-dagverksamhet" som är öppen för alla, samt särskilda insatser för barn och familjer som lider av psykisk ohälsa till följd av krig och flykt, säger Röda korsets kretschef i Uppsala, Andrea Hormazabal.

– Arbetet för ensamkommande barn, asylsökande och andra migranter kommer att vara högprioriterat de närmsta åren. Vi behöver vara flexibla för att kunna möta nya och ökande behov. Ett fördjupat samarbete med Uppsala kommun, och då i synnerhet med arbetsmarknads-, social- och kulturnämnden, ger oss väsentligt bättre förutsättningar att kunna anpassa och utveckla vår verksamhet, säger Andrea Hormazabal.

För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Tel: 018-727 69 05

e-post: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se


Andrea Hormazabal, kretschef Röda korset Uppsala.

Tel: 018-15 77 03

e-post: andrea.hormazabal@redcross.se