Skip to main content

Pressinbjudan - pressträff i samband med första mötet för Citylab Action

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 11:45 CET

Den 26-27 januari arrangeras det allra första mötet i programmet Citylab Action i Uppsala. Programmet syftar till att säkerställa att hållbarhet beaktas i stadsutvecklingsprojekt, vilket även kan certifieras. Under mötet träffas representanter för Citylab Actions tolv pilotprojekt med bl.a. politiker, tjänstemän, byggherrar, forskare och ansvariga för Citylab i Uppsala.

Processen har tagits fram i Sverige och bakom certifieringskriterierna står en rad organisationer, myndigheter och företag. För själva certifieringen står den oberoende organisationen Sweden Green Building Council.

Citylab Action har en rad olika kriterier för vad som utmärker hållbar stadsutveckling. Ett stort fokus finns på hur projektet organiseras och hur samverkan och delaktighet skapas. Såväl byggmaterial som transporter, social hållbarhet, bullernivå med mera ska vägas in. Samtidigt utmärks den svenska modellen som nu tagits fram av flexibilitet, där stor hänsyn tas till förutsättningarna på platsen.

I Uppsala kommun ingår ett byggprojekt – Rosendal etapp 2 – som ett av de tolv pilotprojekten där Citylab Action under ett år ska testas och finslipas.

På tisdag 26 januari ordnas en pressträff med Erik Pelling (S) ordförande i Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd, Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö, Mats Norrbom, Uppsalas stadsbyggnadsdirektör, Bengt Wånggren, VD Sweden Green Building Council och Ann- Kristin Belkert, chef Citylab Sweden Green Building Council.

Datum 26 januari

Tid 11.30-12.30

Plats Uppsala konsert och kongress, Vaksala torg 1, sal K2

För mer information

Maria Hasselgren

PR-strateg, Uppsala kommun

018-727 65 27

Carl-Fredrik Fridén

Kommunikatör, Sweden Green Building Council

Tel: 08-599 294 34