Skip to main content

Så tycker Uppsalaborna om sin kommun

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 09:20 CET

Statistiska Centralbyrån, SCB, har frågat Uppsalas invånare vad de tycker om kommunens olika verksamheter. Det sammantagna nöjd-medborgar-indexet (NMI) landar på 60, vilket är över riksgenomsnittet på 54.

– Uppsala är en bra kommun att leva i, men kan bli ännu bättre. Vi tar medborgarnas åsikter på största allvar och ska se till att våra verksamheter fortsätter att utvecklas. Bostäder, utbildning, äldreomsorg och medborgardialog är några av de prioriterade områden där vi måste bli bättre, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.


Mest nöjda är Uppsalaborna med kommunens verksamhet inom vatten och avlopp (betygsindex 76), räddningstjänst (76) och kultur (71).


Inom områdena ”bemötande och tillgänglighet” och förskola får Uppsala lägre betyg än andra kommuner. Lägst betyg ger Uppsalaborna ”stöd till utsatta personer” (betygsindex 48) och äldreomsorg (51). Jämfört med genomsnittsresultatet bland kommunerna är Uppsalas resultat för de verksamheterna varken sämre eller bättre.


SCB har också ställt frågor till Uppsalaborna hur nöjda de är med att bo och leva i kommunen. De resultaten sammanfattas i ett nöjd-region-index (NRI). I den mätningen får Uppsala betygsindex 65 vilket även det är över snittet för riket. Mest nöjda är de tillfrågade med utbildningsmöjligheterna och det kommersiella utbudet. Lägst betyg får Uppsala för möjligheterna att hitta bra boende och utbudet av olika boendeformer.


Sammantaget kan 60 procent av medborgarna starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Bara 10 procent vill avråda från det.


I SCB:s undersökning har ett representativt urval av 1200 kommuninvånare i åldern 18-84 år tillfrågats. Svarsfrekvensen var 41 procent.

För mer information

Erik Boman, presschef

Tel: 073-423 56 28