Skip to main content

Spadtag för fisktrappa vid Ulva kvarn

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 10:10 CET

Den 22 januari kl. 10.00 sätter Uppsala kommun spaden i marken för den nya fisktrappan vid Ulva kvarn. Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö, Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen och Pär Land, VD för Züblin, som ska bygga trappan, är de tre som tar det första spadtaget.

Efter att ha fått klartecken för byggstart från Mark- och miljödomstolen är det dags för byggstart av fisktrappan vid Ulva.

-Fisktrappan är ett uttryck för kommunens mål att öka den biologiska mångfalden i våra vattendrag, säger Maria Gardfjell. Det är välkommet att den kommer på plats i Ulva kvarn där besökare får möjlighet att ta del av fiskarnas vandring.

Fisktrappan är en fiskvandringsväg som gör det möjligt för fisk att vandra förbi Ulva-området. Fisktrappan ökar den biologiska mångfalden i Fyrisån och gör nya lekplatser för fisk, däribland den hotade fiskarten asp, möjliga. Genom att bygga fisktrappan värnar kommunen om djur och natur som en del i visionen om fria vandringsvägar för fisk mellan Mälaren upp till Vendelssjön.

Uppsala kommun har redan, i koppling till den kommande fisktrappan, byggt en strandpromenad med grillplats och bänkar i Ulva kvarn.

Projektet sker i samarbete med Naturskyddsföreningens miljöfond genom försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Entreprenören som ska utföra arbetet med trappan är Züblin Scandinavia AB.

För mer information

Maria Gardfjell (MP)

Kommunalråd med särskilt ansvar för klimat och miljö

076-761 83 76