Skip to main content

Stöd till unga vuxna som isolerar sig permanentas

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 17:33 CEST

Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde tisdag 24 maj att verksamheten Hikikomori från och med 2017 ska ingå i nämndens ordinarie verksamhet. Verksamheten vänder sig till unga vuxna som isolerar sig och har hittills bedrivits i projektform i samverkan med landstinget.

Hikikomori är ett japanskt ord för ”den som drar sig undan”. Verksamheten startade 1 april 2010 som ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting. Hikikomori arbetar med unga vuxna personer som isolerar sig och som trots att de har stora behov av stöd från samhället drar sig undan detta. Målet är att bryta personernas isolering och rädslor, att de får tillgång till rätt stöd och behandling och att de om möjligt kommer vidare i en planering mot studier eller arbete.

Projektet har varit framgångsrikt enligt de utvärderingar som gjorts och därför har omsorgsnämnden beslutat att permanenta verksamheten när projekttiden nu är slut.

– När unga människor mår så dåligt så att de gradvis drar sig undan från vänner, familj och samhällsgemenskapen måste vi snabbt kunna bryta den onda spiralen. Här har Hikikomori haft fantastiska framgångar med att förbättra självkänslan, bryta isoleringen och få en möjlighet att komma tillbaks till ett normalt liv, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Fram till 31 december 2015 har Hikikomori haft 58 deltagare. Genomsnittlig tid i projektet har varit 19 månader. I samband med att verksamheten nu permanentas utökas den från 15 till 20 platser. Dessutom finns fem uppföljningsplatser. Landstinget kommer att finansiera en av tre tjänster. Samverkan mellan kommun och landsting har visat sig vara en framgångsfaktor för verksamheten.

I ett annat ärende beslutade omsorgsnämnden också att delta i ett utvecklingsarbete kring ökad skolnärvaro. Antalet barn och unga som inte kommer till skolan utan blir ”hemmasittare” ökar, i Sverige som helhet och i Uppsala. Orsakerna kan vara många och komplexa och för omsorgsnämnden är det angeläget att delta i detta utvecklingsarbete.

Mer information

Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 018-727 12 03, via politisk sekreterare
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Monica Petersson, uppdragsstrateg omsorgsförvaltningen
Telefon: telefon 018-727 08 29,
E-post: monica.petersson@uppsala.se

Presskontakt
Inga-Lena Andersson
Telefon: 070-821 68 50