Skip to main content

Stödet till idrottsföreningar förhållandevis jämställt fördelat

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 15:00 CET

I förhållande till antalet utövare fördelas kommunens stöd till idrottsföreningar förhållandevis jämställt visar en undersökning som idrotts- och fritidsnämnden låtit göra. Av de som deltar i organiserade aktiviteter som får bidrag från kommunen är 38 procent flickor och kvinnor och de får 39 procent av det totala stödet. Innebandy och olika isidrotter, som har höga lokalkostnader, får totalt sett mest stöd.

Utredningen har sammanställts genom att man hämtat information från bland annat kommunens egna system för ekonomi, bokning och bidrag och Riksidrottsförbundets statistik över aktivitetsstöd.

Utredningen har fokuserat på de idrotter som har flest utövare och de täcker in 91 procent av de aktiviteter som bedrivs av föreningslivet och som får stöd av kommunen.

Kvinnor deltar i mindre utsträckning än män i föreningsverksamhet, vilket får till följd att, sett till alla invånare i kommunen, får kvinnor mindre del av det kommunala stödet till idrottsföreningar.

-Vi måste fördjupa oss mer i vad flickor och kvinnor väljer att göra på sin fritid för att kunna fördela stödet mer jämställt, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden. Jag är därför glad över att vi har fått resultatet av den kultur- och fritidsvaneundersökning som genomfördes i höstas.

Hur stort stödet är skiljer sig mellan idrotter och sett till antal utövare och nyttjade timmar på ett år får de olika isidrotterna mest stöd. Ishallar är dyra i drift och används inte hela året vilket driver kostnaden för isidrotterna.

Innebandyn får totalt sett mest stöd eftersom de har många utövare och använder inomhushallar vilka också har en relativt hög kostnad.

Fotbollen, som har flest utövare, får mindre del av det totala stödet eftersom de stora delar av året är utomhus på anläggningar som har lägre kostnader.

Resultaten presenteras för idrotts- och fritidsnämnden vid nämndens möte idag.

För mer information

Rickard Malmström (MP)

Ordförande i idrotts- och fritidsnämnden

018-727 13 15