Skip to main content

Tjänstemän genomför kvalitetsgranskningsresor med färdtjänst

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 18:02 CET

Gatu- och samhällsmiljönämnden kommer beslutat att tjänstemän vid enheten för särskild kollektivtrafik ska få genomföra kvalitetsgranskningsresor med färdtjänst i samband med tjänstresor. Syftet är att få bättre kunskap om hur resorna fungerar och bidra till kvalitetssäkring av resor med särskild kollektivtrafik, färdtjänst.

– Vi genomför detta för att bygga vidare på enhetens kvalitetsarbete, säger Josefine Åhrman, chef för Enheten för särskild kollektivtrafik.

Vid kvalitetsgranskningsresorna ska tjänstemännen besvara frågor som handlar om ifall bilen hämtade och kom fram i tid, hur bemötandet från chauffören varit, chaufförens klädsel, hur ren bilen är och ge ett sammanfattande betyg för hela resan. Enheten omfattar 27 tjänstemän och det rör sig om sammantaget cirka tio resor per månad.

– Resorna kommer att bidra till att kommunen får en bättre förståelse för hur färdtjänstresor fungerar i praktiken, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd samt ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Bakgrunden till beslutet är den nya upphandlingsmodell som infördes i januari 2015. Den bygger på kvalitetsrankning, vilket innebär att de bolag som – bland annat – får bäst kundbetyg tilldelas flest resor. Varje månad kontaktar trafikcentralen slumpmässigt 250 utvalda resenärer som rest med färdtjänsten föregående dag för att fråga hur de upplevt den aktuella resan.

Trots att de flesta kunder enligt kvalitetsrankningsfrågorna på det stora hela är nöjda, har det sedan omorganiseringen av färdtjänsten för ett år sedan förts en livlig debatt om det nya systemet. Vid flera tillfällen har det framförts önskemål om att politiker och tjänstemän ska pröva att resa med färdtjänst för att se hur det fungerar i praktiken. Nämnden har därför gått allmänheten till mötes och gör det möjligt för tjänstemän vid enheten för särskild kollektivtrafik att vid tjänsteresor resa med färdtjänst.

För mer information

Josefine Åhrman

Chef för enheten för särskild kollektivtrafik

0725-19 85 28

Maria Gardfjell (MP)

Kommunalråd samt ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

076-761 83 76