Skip to main content

Trädavverkning för att gynna unika naturvärden

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 10:50 CET

I slutet av januari börjar Uppsala kommun ta ner granskog i Hågadalen – Nåsten och röja gran och sly i Vedyxaskogens friluftsområde. Målet är att skapa en bättre miljö för gamla tallar, skapa större ljusinsläpp och därmed bättre förutsättningar för friluftsliv. I Hågadalen ger man bättre livsrum för aspar – ett trädslag som den utrotningshotade landskapsinsekten Cinnoberbaggen är beroende av.

Avverkningen av 4,5 hektar den 40 år gamla granskogen i Hågadalen ger aspen större möjlighet att breda ut sig. Samtidigt får flera hundra år gamla tallar möjlighet att leva vidare. Tallarna dominerade tidigare skogen, men de n hotas nu när granarna tränger upp i tallarnas kronor.

I Vedyxaskogens friluftsområde ska en gallring göras för att låta gamla ekar trivas bättre. I delar av den övriga barrskogen ska en del granar tas bort till förmån för gamla, grova tallar. Sly och mindre träd ska samtidigt tas bort så att vandrare kan se vattnet vid det nyligen rustade Viltvattnet.

-Röjning av sly och avverkningen av delar skog är nödvändigt för att skapa bra förutsättningar för den värdefulla biologiska mångfalden, som vi vill gynna i dessa områden. På det här sättet bevarar vi höga naturvärden och skapar förutsättningar för nya naturvärden på lång sikt, säger Åsa Hedin, naturstrateg

Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att utföra åtgärderna när det är fruset och kallt för att det inte ska uppstå stora markskador. Arbetet i Hågdalen pågår i en dryg vecka, och ska inte påverka friluftslivet i någon större grad. En kort sträcka av skidspåret mot Hammarskog kan komma att beröras, likaså en kort sträcka av Kung Björnspåret. Röjningen i Vedyxa beräknas ta cirka tre veckor.

För mer information om Hågadalen- Nåsten

Åsa Hedin, Naturstrateg

076-760 34 07

För mer information om Vedyxaskogen

Fredrik Gustafsson, Skogvaktare

070-816 54 93