Skip to main content

Tryckknappar för gående vid Flottsundsbron fungerar bra

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 09:26 CET

För en vecka sedan installerades tryckknappar för de gående vid den tillfälliga bron vid Flottsund. Rapporterna visar att det fungerar som planerat och att väntetiderna för motorfordon kortats och att arbetsmiljön för de som bygger den nya bron blivit tryggare.

Bygget av den nya bron i Flottsund har skapat irritation hos vissa bilförare som med fara för andras liv och hälsa kört mot rött ljus i stället för att vänta på sin tur att korsa den tillfälliga, enfiliga, bron.


-Nu har alla börjat förstå att det är trafiksäkerheten som är högst prioriterat vid den tillfälliga Flottsundsbron, som är smal och enfilig. Med en tryckknapp för gående och byggnadsarbetare tar vi bästa hänsyn till alla oskyddade trafikanter, säger GSNs ordförande Maria Gardfjell.


Polisen ansvarar för att trafikförordningen följs och PEAB för att arbetsmiljön är trygg.


För att förbättra situationen och minska farorna för de som passerar bron gående och de som arbetar på plats har PEAB, som ansvarar för bygget, kortat väntetiderna vid rött och i fredags infördes en knapp som de som går över bron kan använda.


- Knappen har funnits på plats en vecka. Nu är det bättre framkomlighet utan arbetsmiljön äventyras. Lösningen har tagits fram av entreprenören som har arbetsmiljöansvar, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park och natur.


Behovet av en ny bro är stort då allt fler personer pendlar till Stockholm, Sigtuna, Märsta och Knivsta över Flottsund. En enig politik har därför beslutat om att bygga en ny bro med större kapacitet i båda riktningar. Bron är beräknad att vara klar våren 2017.


För mer information

Michael Eriksson

Avdelningschef gata, park, natur

018-727 43 40