Skip to main content

Uppsala kommun arbetar för en rättvisare handel

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 09:54 CEST

Den 14 maj är det World Fair Trade Day. En dag som anordnas av organisationen Fairtrade för att uppmärksamma den rättvisa handeln och etiska konsumtionen i världen.

Uppsala blev diplomerat som ett Fairtrade City 2015 och omdiplomerades nyligen till att vara det också för 2016. Ansvaret för att uppnå Fairtrade City-kriterierna är delat mellan kommunen, den ideella sektorn och det lokala näringslivet. Uppsala kommun arbetar aktivt för att öka andelen Fairtrade-märkta produkter i sina egna offentliga inköp vilket är ett krav för att få fortsätta vara ett Fairtrade City. Under 2015 har kommunen exempelvis ökat sitt eget inköp av Fairtrade-märkt kaffe från 25 till 86 procent av det totala kaffeinköpet.

– Det är en viktig markering att Uppsala numera är en Fairtrade City. Vi kan göra mycket och påverka klimat, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter genom våra upphandlingar och genom att öka utbudet av rättvist producerade varor i kommunen, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd.

Kommunen arbetar också med att engagera fler lokala butiker och företag i Uppsala för att totalt sett öka utbudet av rättvisemärkta produkter och tjänster till konsumenter. En annan uppgift som Fairtrade City är att sprida kunskapen om att en medveten konsumtion, där konsumenten väljer varor och tjänster med Fairtrade-märkning, innebär en mer rättvis handel och etisk konsumtion. Det betyder också att odlare och anställda i länder med utspridd fattigdom kan förbättra sina levnads- och arbetsvillkor.

För mer information:

Ilona Szatmari Waldau, (V) kommunalråd och ordförande i styrgruppen, Uppsala Fairtrade City
Telefon: 018-727 13 38

Andreas Haesert, Samordnare Fairtrade City, Uppsala kommun
Telefon: 018- 727 10 79

Presskontakt:
Erik Boman, presschef, Uppsala kommun
Telefon: 073-423 56 28