Skip to main content

Uppsala kommun fördubblar produktionen av solel

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 09:20 CEST

Uppsala kommun har installerat två nya solcellsanläggningar på Gottsunda centrum och på Fyrisskolans tak. De två anläggningarna har en effekt på 500 kW.

– Det är mycket glädjande att de här två stora solcellsanläggningarna är på plats. Vi har nu fördubblat våra installationer av solenergi mätt i effekt sedan 2015, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala kommun.

Att Uppsala kommun installerar egna solcellsanläggningar innebär att kommunen går från att köpa in el till att producera egen, förnybar energi. Det en del i klimatomställningen mot ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala.

Under 2016 kommer kommunen att installera 1 200 kW solelsanläggningar. Det kommer att öka de kommande åren eftersom det planeras för fler solceller framförallt på skolor och förskolor.

– Under 2016 planerar vi för ytterligare sex solelanläggningar, säger Micael Östlund, teknisk förvaltare på Skolfastigheter som är det kommunala bolag som förvaltar kommunens skolfastigheter. Efter Fyrisskolan står Valsätraskolan näst på tur tillsammans med nyproducerade Tunaparkens förskola.

Solelmässa i Uppsala

Förutom investeringar och installationer på egna fastigheter arbetar kommunen också för att underlätta och inspirera företag, bostadsrättsföreningar och villägare att satsa på egenproducerad solenergi. Solelmässan som arrangeras den 31 maj av Uppsala kommun och Energikontoret är ett exempel på det.

– På mässan kan besökarna bland annat lära sig mer om kommunens solkarta i 3D, ett viktigt verktyg och hjälpmedel som kan användas både av företag och villaägare för att ta reda på hur mycket solenergi man kan få ut på sitt eget tak, berättar Kristina Starborg, utvecklingsledare för energifrågor i Uppsala kommun.

Fakta om solelanläggningarna

Fyrisskolans solelanläggning beräknas producera minst 140 000 kWh per år och täcka ungefär tolv procent av skolans elbehov. Installationskostnad: 2,7 miljoner kronor.

Gottsunda centrums solceller beräknas kunna producera cirka 180 000 kWh per år vilket motsvarar cirka tio procent av Gottsunda centrums elbehov. Installationskostnad: 2,5 miljoner kronor. Ytterligare en anläggning på 60 kW kommer att installeras på Gottsunda centrums kontorshus.

Den totala investeringen på strax över fem miljoner kronor beräknas vara avräknad inom 10-15 år. Den el som beräknas produceras motsvarar en kostnad för köpt el årligen på motsvarande cirka 500 000 kronor.

För mer information

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd
Telefon: 018-727 16 81

Micael Östlund, teknisk förvaltare, Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon: 018-727 45 24

Anna Edlund, Miljö- och kvalitetsansvarig, Uppsala kommun fastighets AB (UKFAB)
Telefon: 018-28 88 82

Kristina Starborg, utvecklingsledare för solenergi inom Uppsala kommun
Telefon: 018-727 12 58

Presskontakt:
Erik Boman, presschef, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 99