Skip to main content

Uppsala uppmärksammar World Fish Migration Day

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 09:01 CEST

Betydelsen av öppna vattendrag med fritt vandrande fiskar uppmärksammas under den världsomspännande World Fish Migration Day lördag 21 maj. I samarbete med Länsstyrelsen deltar Uppsala kommun och uppmärksammar dagen med bland annat en utställning på Dombron.

Uppsala kommun arrangerar med anledning av dagen och det framgångsrika projektet med fisktrappan i Islandsfallet, en utställning på Dombron klockan 11.00 -16.00. Där berättar representanter för projektet bland annat om asparnas lek och den stora mängd asprom som finns i Aspforsen just nu, pågående märknings- och uppföljningsprojekt. Filmer från den nyinstallerade fiskräknaren visas och det ska ges information om det pågående arbetet med fiskvandringsvägar vid Ulva. Kommunens och länsstyrelsens experter finns på plats för att svara på frågor.

Uppsala kommun investerar sedan många år tillbaka i att öppna upp Fyrisån för fri fiskvandring parallellt med att tillgängliggöra Fyrisån som vistelserum för oss som bor i eller besöker Uppsala.

Fisktrappan i Islandsfallet fungerar för alla fiskarter och har resulterat i att hundratals av den hotade fiskarten asp, även utnämnd till Upplands landskapsfisk, tidigt varje vår vandrar upp från Mälaren för att leka i strömmen nedanför Kvarnfallet. Platsen kallas därför ofta Aspforsen. Asparnas lek är återigen ett vårtecken i Uppsala som, precis som för 200 hundra år sedan, kan betraktas från den gamla Dombron.

Över hela världen deltar över 400 organisationer i World Fish Migration Day med aktiviteter som berättar om och visar betydelsen av att förena fiskar, vattendrag och människor.

Ytterligare information: www.worldfishmigrationday.com

För mer information

Ingmar Carlsson, stadsträdgårdsmästare
Telefon: 070-824 87 03

Anders Larsson, Limnolog och ekoingenjör, Tyréns AB
Telefon: 010-452 33 26

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27