Skip to main content

Vård- och omsorgsboende vid Sköldmövägen avvecklas för att bättre möta vårdbehov över tid

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 08:14 CEST

Äldrenämnden beslutade igår torsdag 26 maj att verksamheten vid Sköldmövägen 19 D i Gamla Uppsala ska avvecklas i samband med att avtalet löper ut den 30 april 2017. Det är det ökade behovet av flexibilitet i vård av äldre med alkoholdemens som ligger bakom beslutet.

Verksamheten vid Sköldmövägen, för män i åldern 62-67 år med alkoholdemens, kommer att avvecklas eftersom de boendes behov bättre kan tillgodoses vid andra vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Äldreförvaltningen har vid uppföljning på individnivå för de personer som bor på Sköldmövägen sett att flera av de boende idag har ett större omvårdnadsbehov än tidigare. Behoven bedöms bättre kunna tillgodoses på ett särskilt boende med inriktning på demens. Några personer har ett fortsatt behov av att bo på en verksamhet med specialinriktning alkoholdemens. Dessa kommer beredas plats på en avdelning på Årstagården där den inriktningen finns.

– De som drabbats av alkoholdemens har ett stort vårdbehov som är föränderligt under tid vilket våra uppföljningar visar. Därför tar vi ett omtag nu när avtalet löper ut för att förbättra vården för en väldigt utsatt grupp, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Sköldmövägen har totalt nio lägenheter, de är fördelade på sju permanenta och två korttidsvårdsplatser.

Avtalet med Frösunda LSS AB, som idag står för driften, löper ut 30 april 2017 och kommer därefter inte att förlängas.

Mer information

Monica Östman (S), ordförande äldrenämnden
Telefon: 018-727 12 03, via politisk sekreterare Jens Petersen
E-post:
monica.ostman@bredband.net

Gunn Henny Dahl, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Telefon:
018-727 13 09
E-post:
gunnhenny.dahl@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon:
070-821 68 50