Skip to main content

Vattenfalls nya värmeverk tar Uppsala närmare klimatmålet

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 12:45 CEST

Vattenfall har under fredagen 20 maj offentliggjort sina planer på stora investeringar i värmeverket i Uppsala. Investeringarna innebär att det kommer att byggas en helt ny anläggning för värme. Beslutet välkommans av Uppsala kommun som i och med beslutet kommer ta ett stort kliv närmare sitt klimatmål.


– Vi har sedan flera år ett mycket nära samarbete med Vattenfall i Uppsala bland annat om hur vi i framtiden ska kunna försörja ett växande Uppsala med energi. Jag är mycket glad över att Vattenfalls planer som långsiktigt tryggar Uppsalas framtida värmeförsörjning, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

I dag eldas Vattenfalls anläggning i Boländerna till stor del med avfall och torv. Inblandningen av biobränsle har ökat successivt de senaste åren men kapaciteten är begränsad. Vattenfalls investeringar innebär att torven kommer att kunna fasas ut helt, vilket kommer att minska anläggningens och hela Uppsalas utsläpp av koldioxid.

– Klimatmålen är nu inom räckhåll. Det är ett mycket välkommet besked att torveldningen ersätts med förnybart. Uppsala klimatprotokolls arbete med Vattenfall har varit avgörande, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat.

Uppsala kommuns klimatmål för 2020 innebär att utsläppen från samtliga utsläppskällor ska ha minskat med cirka 30 procent (cirka 50 procent per capita) jämfört med 1990. Därefter är siktet inställt på fossilfrihet 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050.

Mer information

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34

Maria Gardfjell (M), kommunalråd
Telefon: 018-727 16 81

Björn Sigurdson,klimatstrateg,
Telefon: 018-727 12 04

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon:
070-821 68 50