Skip to main content

Hjorth. Eldh. Milles. Tre skulptörer från Uppland

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 15:27 CEST

De tre skulptörerna Bror Hjorth (1894–1968), Carl Eldh (1873–1954) och Carl Milles (1875–1955) härstammar alla från Uppland. Årets gemensamma sommarutställningen på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus sammanför de tre välkända konstnärerna. Det unika mötet mellan deras verk visar hur de inspirerades av gemensamma förebilder och den tidiga modernismen. Utställningen Hjorth. Eldh. Milles. Tre skulptörer från Uppland pågår under perioden 28 maj – 18 september på Uppsala konstmuseum och 28 maj – 28 augusti på Bror Hjorths Hus och är ett samarbete mellan museerna.


Pressvisning

Datum:  torsdag 26 maj på Uppsala konstmuseum, därefter på Bror Hjorths Hus
Tid:  13.00 eller efter överenskommelse
Plats: Uppsala konstmuseum, Uppsala slott, ingång E och Bror Hjorths Hus, Norbyvägen 26.


Årets gemensamma sommarutställning på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus sammanför de tre välkända konstnärerna och analyserar konstnärskapen med dagens metoder. Det unika mötet mellan deras verk visar hur de inspirerades av gemensamma förebilder och den tidiga modernismen. De tillbringade flera av sina ungdomsår i Paris. Alla tre var verksamma under i stort sett samma tid men har trots det ett formspråk som markant skiljer sig åt. De har en etablerad ställning i konsthistorien och har fått sina hem och ateljéer upprättade som museum, Bror Hjorths Hus, Carl Eldhs Ateljémuseum och Millesgården.

De jämngamla Eldh och Milles var influerade av realismen och sökte i sin konst ett verklighetsnära uttryck och ett friare förhållningssätt till motiven. Carl Milles skulpturer strävar uppåt och bort medan Carl Eldh söker det jordnära, det innerliga. Bror Hjorth var tjugo år yngre än sina konstnärskolleger och tog intryck av konstnären Paul Gauguin och den s.k. primitivismen. Den gemensamma förebilden för samtliga tre var den franske skulptören Auguste Rodin (1840-1917) som skickligt kunde fånga kroppars tyngd, kraft och volym.

Utställningen på konstmuseet utgår från några centrala verk i Uppsalas offentliga miljö. Oavsett om intentionerna bakom offentliga konstverk varit att pryda och försköna eller att överraska och väcka känslor, tillför konstverk alltid energi till det offentliga rummet. Bror Hjorths ”Näckens polska” utanför Resecentrum, Carl Eldhs ”Carl von Linné” i Linnéträdgården och Carl Milles ”Sten Sturemonument” som avtecknar sig mot trädtopparna på Kronåsen, har vid tillkomsten väckt debatt och starka känslor. Idag framstår de som betydelsefulla landmärken i vår stad.

Andra teman i utställningen jämför uttryck och innehåll, analyserar skillnader och likheter i skulptörernas sätt att bearbeta och levandegöra materialet. Utställningen speglar också det tidiga 1900-talets manliga kulturprofiler, författare, konstnärer, tonsättare och bemärkta personligheter, medan kvinnan vanligtvis återges som inspirerande musa och mytiskt väsen.

I den del av utställningen som visas på Bror Hjorths Hus under perioden 28 maj -28 augusti har de tre skulptörerna samlats kring temat Kroppen, om ideal, kamp och kärlek. Deras gestaltningar röjer här vitt skilda idéer om god form i flera avseenden, och då vi som betraktare bjuds in att ta del av detta konsthistoriens kanske mest frekvent återkommande motiv – den nakna människokroppen – problematiseras även vår egen tids föreställningar om kropp och kärlek.

I anslutning till utställningen har en katalog producerats med ett rikt text- och bildmaterial.

PROGRAM

Lördag 28 maj


13.00 Uppsala konstmuseum
Lisen Hessner, utställningscurator, presenterar och Ulrika Knutson, författare, inviger utställningen.

14.30 Bror Hjorths Hus
Tobias Bolin, utställningskommissarie Bror Hjorths Hus, och Ann-Christine Fogelberg, intendent Uppsala konstmuseum, ger en introduktion till utställningens teman.

För hela utställningens program se respektive museums hemsida.

För mer information

Tobias Bolin, utställningskommissarie, Bror Hjorths Hus, 0732 611 454, tobias@brorhjorthshus.se
Tomas Järliden, museichef, Bror Hjorths Hus, 018 567034, tomas@brorhjorthshus.se
Mattias Enström, marknadsförare, Bror Hjorths Hus, 018 567032, mattias@brorhjorthshus.se
Hemsida: www.brorhjorthshus.se


Lisen Hessner, utställningscurator, elisabeth.hessner@gmail.com, 073 9309020
Ann-Christine Fogelberg, intendent Uppsala konstmuseum, 018 727 24 83,
ann-christine.fogelberg@uppsala.se
Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum, 018 727 24 79, daniel.werkmaster@uppsala.se

Eva Björkman, pressansvarig, Uppsala konstmuseum, 018 727 24 80, eva.bjorkman@uppsala.se
Hemsida: http://uppsalakonstmuseum.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.