Skip to main content

9 miljoner kronor till forskning om depression

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 09:13 CET

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 9 miljoner kronor till en forskningsstudie om svår depression. Studien ingår i Vetenskapsrådets rambidrag inom klinisk behandlingsforskning. En av de medverkande forskarna är Axel Nordenskjöld, överläkare vid Psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro.

– Jag blev väldigt glad när vi fick beskedet från Vetenskapsrådet. Samtidigt känner jag att det blir en spännande utmaning att genomföra studien, säger Axel Nordenskjöld.

En grupp med forskare från Lunds universitet, Region Skåne, Örebro universitet och Region Örebro län har i en gemensam ansökan beviljats medel för en studie om depression som ska pågå under två år. I studien jämförs två behandlingar, elbehandling (elektrokonvulsiv terapi) och narkosmedlet Ketamin. Ketamin har visat sig ha smärtstillande och antidepressiv effekt i låg dos.

– Balansen mellan nytta och risker med de olika behandlingarna kommer att undersökas. Förhoppningen är att Ketamin skall kunna vara ytterligare ett snabbt och effektivt behandlingsalternativ för vissa patienter med depression där tablettbehandling inte fungerat.

Det är ovanligt att kliniska läkemedelsstudier genomförs utan koppling till något läkemedelsföretag. De jämför ofta sina produkter med overksamma sockerpiller, men i denna studie vill forskarna jämföra Ketamin med elbehandling eftersom det är den mest effektiva behandlingen vid svår depression. På så sätt kan forskarna ta reda på vilken som är den bästa behandlingen för olika patientgrupper med svår depression.

– Patienter som vårdas på sjukhus för depression i Region Örebro län kommer att kunna delta i studien. De kommer att undersökas noga bland annat avseende depressionssymptom, uppmärksamhet och minne för att man skall kunna se effekterna av behandlingarna.

Mer om Vetenskapsrådets Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning

Mer information kontakta:
Axel Nordenskjöld, Överläkare
Psykiatrin, Universitetssjukhuset Örebro
Telefon: 019 – 602 05 89
Mobil: 070 – 604 9589
E-post: axel.nordenskjold@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy