Skip to main content

Effektivare metod att hitta förträngda kranskärl

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2017 08:10 CET

Forskning visar att en tunn tryckledare enklare än dagens kranskärlsröntgen kan avgöra vilka kärl som ska behandlas vid hjärtinfarkt. Resultaten har presenterats i den högt ansedda tidskriften New England Journal of Medicine. I studien ingår överläkare Ole Fröbert som är verksam vid Universitetssjukhuset Örebro.

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av förträngningar i hjärtats blodkärl. Det kan ofta vara svårt att avgöra på vanlig kärlröntgen vilka kärl som är förträngda och ska behandlas.

– Resultaten har nyligen presenterats på den amerikanska hjärtkongressen ACC i Washington, säger Ole Fröbert, professor och överläkare vid hjärt-lungkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Enkel och snabb metod

Fördelarna med den nya metoden är att den är enkel och snabb. Det gör att den kan användas på många patienter. I den stora studien har över 2000 patienter ingått och Universitetssjukhuset Örebro inkluderade flest patienter. Det är ett resultat av ett samarbete mellan ett tiotal hjärtkliniker i landet, ett sjukhus i Danmark samt ett sjukhus på Island.

På samma sätt som det är viktigt att inte missa ett förträngt blodkärl, så är det viktigt att inte ballongvidga ett kärl som inte behöver behandlas eftersom det kan leda till senare besvär och är kostsamt. Den nya metoden gör det enkelt att avgöra vilka kärl som behöver behandlas.

Världsunik studie

Studien är ledd av överläkare Matthias Götberg vid Skånes universitetssjukhus och professor Ole Fröbert vid Universitetssjukhuset Örebro är ordförande för studien. De har varit med och utvecklat konceptet som kallas registerbaserade kliniska studier.

– Studien är världsunik i det att den använder våra svenska kvalitetsregister för uppföljning av patienterna. Nästan inget annat land har den möjligheten, säger Ole Fröbert.

Metoden gör att svenska forskare snabbt och till en låg kostnad kan besvara viktiga kliniska frågeställningar.

Studien finansierades av Philips Volcano. Studiens genomfördes med praktiskt stöd av Uppsala Clinical Research Centre (UCR) som även hade det legala ansvaret för studien.


Faktaruta -
Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp stänger av blodflödet i ett av hjärtats kranskärl, vilket omedelbart leder till att en del av hjärtat får syrebrist och slutar fungera. Detta kan i sin tur leda till hjärtstillestånd eller bestående hjärtskada. Hjärtinfarkt behandlas med blodproppslösande läkemedel och ballongvidgning av det avstängda blodkärlet genom att en tunn plastslang förs upp till hjärtat via handleden eller ljumsken. Blodkärlet armeras sedan ofta med ett tunt metallrör för att hålla det öppet.


För mer information kontakta

Ole Fröbert
Professor och överläkare på hjärt-lungkliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Telefon: 073 – 089 54 13
Mail: ole.frobert@regionorebrolan.se


Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera