Skip to main content

Elolyckor vanliga bland elektriker

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2016 08:30 CEST

Lisa Rådman, leg fysioterapeut, Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Elektriker löper stor risk att drabbas av olyckor i arbetet men få söker vård. Vanliga symptom efter elolyckor är smärta, nedsatt känsel samt muskelsvaghet, vilket kunde mätas som funktionsnedsättning i tunna nervtrådar i händerna. Det visar en studie från Arbets- och miljömedicin i Örebro.

300 elolyckor anmäls varje år till Elsäkerhetsverket, 200 av dem är arbetsrelaterade. Mörkertalet är stort. En undersökning bland 523 elektriker visar att alla upplevt minst en olycka under karriären. 65 procent hade upplevt minst två allvarliga olyckor. Högspänningsolyckor gav fler symptom än lågspänningsolyckor, liksom om man ”fastnat” vid strömkällan . Endast 25 procent hade sökt vård efter olyckan.

Stort sug efter kunskap
– Det är ett stort intresse från branschen som vill få mer kunskap om de här frågorna. Och patienterna vi träffat är glada och tacksamma, de har ofta upplevt att de inte har blivit betrodda inom vården tidigare, säger Lisa Rådman, leg fysioterapeut och doktorand vid Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Örebro som ansvarat för studien.

Strömmen följer de strukturer som leder bäst i kroppen, det vill säga nerver, blodkärl och muskler. Händer och armar är mest utsatta och de perifera nerverna är mest sårbara. Vanliga självupplevda symptom efter en elolycka är smärta, nedsatt känsel och muskelsvaghet. 23 av de 523 elektrikerna hade kvarstående symptom, såsom funktionsnedsättning framförallt i tunna nervtrådar som förmedlar värme, kyla samt smärta.

Bristande säkerhetskultur på arbetsplatserna
Arbets- och miljömedicins studie bland elektrikerna visar att 60 procent arbetade ensamma. Tidsbrist var vanligt förekommande. Det fanns tillgång till skyddsutrustning men det användes inte alltid. Olyckor eller tillbud rapporterades inte alltid. Ingen förändring skedde i säkerhetstänket efter en olycka.
– Vi behöver arbeta mer preventivt, och även följa upp de symptom och skador som uppkommer efter en olycka, säger Lisa Rådman.

Licentiatseminarium

Datum: 14 juni 2016; kl 09.00

Plats: Hörsal C1, Campus USÖ

Licentiatuppsatsens titel: "Self-reported symptoms and neurosensory function after electrical accidents: a survey among Swedish male electricians."

Opponent: Håkan Olausson, professor, neurofysiologiska kliniken, Linköping.

Huvudhandledare: Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet.

Bihandledare: Ylva Nilsagård, affilierad forskare, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet.

För mer information kontakta:

Lisa Rådman, legitimerad fysioterapeut, Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro
Tel: 070-424 51 61
Maill: lisa.radman@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy