Skip to main content

Kundrelationsundersökning visar att 99 procent av remittenterna är nöjda med USÖ

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 08:00 CEST

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) har undersökt vad remittenterna, det vill säga de som fattar beslut om specialistvårdremisser, tycker om sjukhuset som samarbetspartner när det gäller att remittera patienter till USÖ:s högspecialiserade vård. Resultatet visar på idel goda vitsord när det gäller medicinsk kompetens och vårdinsatser, men även gott bemötande och hög tillgänglighet.

Undersökningen består av två delar: intervjuer och enkäter. Totalt besvarades enkäten av 76 personer, i huvudsak läkare med rätt att utfärda specialistvårdsremiss. Av dessa var 99 procent nöjda.

De som deltog i undersökningen fanns i Karlstad, Falun, Västerås, Eskilstuna och Gävle. Undersökningen leddes av Inger Dedorsson, områdeschef för kliniker inom Huvud-hud och onkologi på USÖ.

Stort förtroende
- Resultatet avspeglar det förtroende som USÖ:s kliniker genom många års arbete byggt upp. Vår vård har en hög kvalitet och vi försöker aldrig lova mer än vad vi kan hålla. Det vi erbjuder gör vi bra. Det är också en av våra strategier framåt när det gäller utvecklingen av den högspecialiserade vården på USÖ, menar Inger Dedorsson.

Speciellt viktigt var resultatet som visade att fler remittenter säger att de skulle anlita USÖ för högspecialiserad vård även om några år.
- Vi har känt  ett större förtroende denna gång, mycket tack vare att vi nu har fått det nationella uppdraget att driva en läkarutbildning i Örebro, säger Inger Dedorsson.

Förbättringar
Det fanns dock några saker som remittenterna önskade förbättra.
Man ser gärna att USÖ skickar ST-läkare till sjukhusen för att få en inblick i de rutiner som gäller vid ett länssjukhus. Man tyckte också att USÖ ibland gjorde efterkontroller som man själva hade kompetens att utföra på den egna kliniken. Flera remittenter tyckte också att det saknades fora i regionen där man kunde avgöra vilken spetsbehandling som ska ske var.

Representanter från kliniker och olika verksamheter har nu fått till uppgift att hitta konkreta förbättringsförslag för att ytterligare kunna stärka USÖ:s konkurrenskraft som samarbetspartner inom högspecialiserad vård.

För mer information kontakta:
Inger Dedorsson, 073-849 14 36, inger.dedorsson@orebroll.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.