Skip to main content

Nu är USÖ:s nya barnakut invigd

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 15:03 CEST

Nu är lokalerna för den nya Barnakuten på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) invigda. Den nya Barnakuten är en nybyggd akutmottagning, som är särskilt anpassad för barnens behov. Alla barn som kommer till USÖ:s barnakut kommer att bli bemötta och omhändertagna av personal med specialistkompetens inom barnsjukvård. Även lokalerna är byggda utifrån barnens perspektiv, exempelvis får barnen ett eget väntrum. När den nya Barnakuten öppnar senare i höst kommer den vanliga huvudentrén som nu byggs om även fungera som entré till Barnakuten.

De cirka 1000 kvadratmeter stora lokalerna består av två våningar. Väntrum och mottagningsrum finns framförallt på nedre botten och rum för administration finns en trappa upp.

-  Tack vare den nya Barnakuten kan vi ytterligare förbättra omhändertagandet av barnen och deras föräldrar utifrån deras specifika behov, säger Ewa-Lena Sjöberg, verksamhetschef vid USÖ:s Akutklinik. Vi satsar på att bemanna barnakuten med hög specialistkompetens. Det innebär att alla barn och anhöriga blir bemötta och omhändertagna av vårdpersonal med specialistkompetens och erfarenhet inom barnsjukvård.
      Lokalerna som är ljusa och luftiga är byggda och utrustade med barns och ungdomars behov i fokus. Två väntrum ger en lugnare miljö under vistelsetiden och minskar samtidigt risken för smittspridning.  Det finns även ett särskilt patientpentry med mikrovågsugn för att värma medhavd mat och välling.

–  Vi öppnar nu äntligen en modern akutmottagning som särskilt anpassats till att ge barn och ungdomar en säker och trygg miljö, och det är mycket glädjande, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsens ordförande. Både väntrum och undersökningsrum är nu helt anpassade för barn och ungas behov i en utsatt situation.
     Här kommer också barn och unga att behandlas av personal med specialistkompetens inom barnsjukvård. Barnakuten är en del i det viktiga framtidsbygget som nu sker på USÖ, med förnyelse av akutmottagningen och det nya huset för högspecialiserad vård.  
     Barnkonventionen säger tydligt att barnets bästa ska komma i främsta rummet, och det här är ett steg i vårt arbete med att ta barn, unga och anhörigas behov och önskemål i vården på allvar.


För mer information

Marie-Louise Forsberg Fransson
Landstingsstyrelsens ordförande
Tel: 602 74 09, mobil 070-515 74 09

Eva-Lena Sjöberg
Verksamhetschef
Akutkliniken, USÖ
Tel: 019-602 00 01, mobil 070-332 66 80


Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden. Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.