Skip to main content

Ny metod provas för behandling av svår hjärtsvikt - Örebro först i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 11:37 CET

Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom som oftast uppstår på grund av hjärtinfarkt eller högt blodtryck. Ungefär 250 000 personer i Sverige är drabbade. Ofta är hjärtats pumpförmåga mycket nedsatt och det leder till symtom som trötthet, andfåddhet och bensvullnad. En ny behandlingsmetod vid svår hjärtsvikt utprovas nu i en större studie vid Universitetssjukhuset Örebro.

- Vi är det första sjukhuset i Sverige som testar metoden och det andra i Europa, förklarar överläkarna Thomas Kronvall och Fredrik Calais, på Kardiologiska kliniken på USÖ. 

- En orsak till hjärtsvikt är störd kalciumomsättning i hjärtmuskeln. Genom att injicera ett läkemedel rakt in i hjärtats kranskärl kan kalciumproduktionen stimuleras och skadade celler i hjärtmuskeln repareras. Det unika i den nya behandlingsmetoden är användningen av genterapi. Det aktiva ämnet som sprutas in i hjärtmuskeln är en del av en DNA-molekyl, förklarar Fredrik Calais.

Längre överlevnad

- Hälften av patienterna i studien kommer att få placebo och hälften får aktiv medicinering Hittills har två patienter deltagit i studien. Läkarna vet ännu inte vilka som får det aktiva preparatet. Patienterna kommer att följas tätt framöver och utvärderas, säger Thomas Kronvall.

- Målet är i första hand att symptomen ska lindras och att orken ska förbättras men vi hoppas också  att det ger en längre överlevnad,

Tydlig förbättring

2011 genomfördes en mindre studie i USA på liknande sätt och man fick en tydlig tendens till förbättring hos de patienter som fick läkemedlet. Den nya större studien genomförs i USA och Europa och det är tänkt att cirka 200 patienter totalt sett ska inkluderas. I Sverige är tre större centra med i studien förutom USÖ också Danderyd och Malmö.

För mer information kontakta:

Thomas Kronvall, överläkare
Hjärtsviktsenheten USÖ
Tel 019-602 1111
växel: 019-6021000
thomas.kronvall@orebroll.se

Fredrik Calais
PCI-enheten, USÖ
fredrik.calais@orebroll.se

Mer information Läs också:

:http://usörebro.se/sv/Om-USO/Nyheter/2013/Ny-metod-provas-for-behandling-av-svar-hjartsvikt/

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden. Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy