Skip to main content

Nyckelfonden delar ut 8,8 miljoner till forskare

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2018 08:45 CEST

Forskare vid Universitetssjukhuset Örebro

Nyckelfonden beviljar en rekordstor summa på 8,8 miljoner till 23 etablerade forskare verksamma vid Universitetssjukhuset Örebro. I år fördelas forskningsbidragen till områden inom bland annat Artificiell intelligens (AI) inom radiologi, barns exponering för hälsoskadliga fluorbaserade kemikalier och tidig identifiering av sepsis (blodförgiftning).

– Vi har ett väldigt positivt år bakom oss. Vi talar om rekord på flera sätt. Det var rekordmånga forskare som ansökte om bidrag och vi har delat ut vårt största totala anslag. Vi är förstås jätteglada för det stora engagemanget, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig på Nyckelfonden.

Hur utsätts barn för hormonstörande ämnen?
En av forskarna som får ett anslag är Jessika Hagberg som jobbar som kemist på Arbets- och miljömedicin. Hon kommer undersöka hur barn utsätts för hormonstörande ämnen som exempelvis halogenerade flamskyddsmedel eller högfluorerade ämnen. Barn och vuxna exponeras ständigt för sådana ämnen men under barnens första levnadsår är det särskilt viktigt att begränsa mängden hormonstörande ämnen som barn exponeras för eftersom olika organsystem, som exempelvis hjärnan och immunförsvaret, fortfarande utvecklas.

– Hormonstörande ämnen kopplas till en rad negativa hälsoeffekter som metabola sjukdomar, försämrad reproduktionsförmåga och hormonrelaterad cancer. I våra projekt undersöker vi vilka ämnen barn utsätts för via damm från olika inomhusmiljöer för att identifiera viktiga källor till barns exponering, säger Jessika Hagberg, kemist på Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro.

Forskning kring nya AI-metoder för att identifiera lungsjukdomar
Artificiell intelligens (AI) tillmäts stor betydelse i den framtida vården inom olika områden. Bedömning av röntgenbilder är ett sådant område där AI tros kunna hjälpa läkaren i arbetet genom att finna sjukdomsmönster i röntgenbilderna.

– Det här projektet syftar till att ta fram nya AI-metoder för att identifiera olika typer av lungsjukdomar. Arbetet kommer ske i samarbete mellan forskare på Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet, säger Per Thunberg, verksamhetschef på Kliniskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro.

Fakta om Nyckelfonden
Nyckelfonden är en stiftelse som tack vare gåvor och donationer från privatpersoner, organisationer och företag kan finansiera medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, hjärtan och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Resultaten kommer till snabb nytta för vården och patienterna.

Vid ytterligare frågor kontakta

Annika Rosdahl
Stiftelseansvarig Nyckelfonden
Mail: annika.rosdahl@regionorebrolan.se
Mobil: 070 - 344 10 03
www.nyckelfonden.se

Nyckelfondens forskningsbidrag 2018 delas ut till följande forskningsområden

Paula Mölling Bärarskap av meningokocker eller allvarlig sjukdom - vad avgör utfallet? 400 000 kr
Yang Cao Leptin, leptin-receptorer och inflammation i moderkakan från kvinnor med fetma och dess betydelse för barnets födelsevikt. 119 339 kr
Olle Ljungqvist Återhämtning efter större kirurgi. 600 000 kr
Lisa Kurland Tidig identifiering av sepsis (blodförgiftning) - redan i ambulansen. 500 000 kr
Susanne Bejerot Inflammationsdämpande läkemedel för behandling av svårt sjuka psykiatriska patienter och internetbaserad behandling för ungdomar och vuxna med autism eller Aspergers syndrom och med normal begåvning. 500 000 kr
Johan Jendle Kolhydratintag och den mängd kolhydrater som lagrats i muskulaturen vid typ 1 diabetes. 350 000 kr
Jan Källman Antibiotikakoncentrationens betydelse för eliminering av bakteriens DNA under sepsisförloppet. 600 000 kr
Ove Andrén Immunförsvarets roll vid utveckling av prostatacancer. 600 000 kr
Ole Fröbert Kan rutinmässig influensavaccination av patienter med hjärtinfarkt minska återkommande hjärt- och kärlsjukdom? 500 000 kr
Bo Lennernäs Högprecision strålbehandling av prostatacancer möjliggörande högre bot och högre livskvalite. 600 000 kr
Louise Olsson Sjunkande blodvärde som ett tidigt tecken på tarmcancer - kan ett särskilt dataprogram för trendanalys vara av värde för Region Örebro län? 100 000 kr
Bo Söderquist Långsamväxande bakterier som orsak till ledprotesinfektioner. 375 750 kr
Lars Breimer Multiplexanalys av proteiner i blod för att upptäcka tidig åderförkalkning. 200 000 kr
Per Thunberg Artificiell intelligens inom Radiologi. 400 000 kr
Gisela Helenius Går det att upptäcka lungcancer i ett blodprov? 300 000 kr
Scott Montgomery Barndomsexponeringar och risk för multipel skleros. 300 000 kr
Anette Forsberg Effekter och upplevelser av tidig mobilisering efter kirurgi. 350 000 kr
Jakob Ström Blodanalyser i jakten på infektioner efter stroke. 300 000 kr
Jonas Halfvarson Att förutse och ställa prognos vid inflammatorisk tarmsjukdom. 600 000 kr
Magnus Unemo Utvärdering av ett nytt antibiotika i behandlingen av den mycket svårbehandlade infektionen gonorré. 600 000 kr
Hans Hjelmqvist Amyloida peptider och blodplättar - en orsak till blödning och blodpropp vid blodförgiftning? 150 000 kr
Jessika Hagberg Barns exponering för hälsoskadliga fluorbaserade kemikalier. 200 000 kr
Göran Wallin Långtidsuppföljning av patienter med giftstruma – kan vi identifiera bästa behandlingsmetod redan vid diagnos? 150 000 kr
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy