Skip to main content

Snabbt diagnosbesked viktigt vid cancerutredning

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 12:35 CET

Omkring 1700 personer i Örebro län kommer att få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro och ångest.
- Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling, säger Gustav Ekbäck, planeringschef Hälso- och sjukvården, Region Örebro län.

Inom 18 olika cancerdiagnoser har hälso- och sjukvården infört så kallade standardiserade vårdförlopp. Det handlar om att förbättra cancersjukvården, ge en mer jämlik vård och minska utredningstiden. Förändringen är en följd av en överenskommelse mellan staten och landstingen och regionerna.

- Genom standardiserade vårdförlopp minskar vi tiden från misstanke till start av behandling för att den ska bli så kort den bara kan bli – men utan att vi tummar på kvaliteten. Ibland behövs också lite extra tid för att ge en säker diagnos och bästa behandling. Dessutom är det viktigt att man som patient skall ha möjlighet att vara involverad och informerad om vad som väntar och när det ska ske, säger Gustav Ekbäck.

En jämlik vård
- Att införa så kallade standardiserade vårdförlopp handlar om att förkorta väntetider och samtidigt erbjuda en jämlik vård för alla, oavsett vem du är eller var du bor, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Redan nu börjar vi kunna se en positiv utveckling av det här viktiga arbetet. Om det finns välgrundad misstanke om cancer, finns det också tider avsatta i vården till de undersökningar som behöver göras. På så sätt kan väntetider minskas.

Nationell patientenkät
De första fem standardiserade vårdförloppen infördes under 2015. Nu har de första patienterna i dessa förlopp tillfrågats om hur de upplevde utredningstiden. Resultatet visar att patienterna var nöjda med utredningsgången, bemötandet och samordningen av kontakterna med sjukvården. Sjukvården behöver bli bättre på att informera patienten att hen utretts enligt standardiserat vårdförlopp och erbjuda möjligheten att ta med sig någon närstående vid besked om utredningens resultat.

Arbetet med att införa fler standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården fortgår. Under 2017 kommer ytterligare 10 vårdförlopp att införas.

Mer information
Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/uppfoljning/patienternas-upplevelser/

1177-Vårdguiden
http://www.1177.se/Orebrolan/patientinformation/Standardiserade-vardforlopp/#section-1

Kontaktuppgifter
Gustav Ekbäck, planeringschef, Hälso- och sjukvården
Tel: 019- 60 21261, 072-225 59 33
E-post: gustav.ekback@regionorebrolan.se

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande
Tel: 070-515 7409
E-post: marie-louise.forsberg-fransson@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy