Skip to main content

USÖ förbättrar epilepsivården för barn

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 09:32 CET

Barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro uppgraderar sin epilepsivård. Genom att införa fler behandlingsmetoder och på sikt bilda ett epilepsiforum, kommer vården förbättras, speciellt för de barn som drabbats av svårbemästrad epilepsi.

I Örebro län finns över 200 barn som lider av epilepsi. Förutom regelbundna anfall drabbas många också av symptom som depression, koncentrations- och inlärningssvårigheter.

- I de flesta fall kan vi behandla sjukdomen med hjälp av läkemedel. Men i 20-30 procent av fallen har läkemedlen ingen god effekt, förklarar barnneurolog Heléne Sundelin på Barn- och ungdomskliniken på USÖ.

Fler behandlingsalternativ i Örebro
Genom att jobba tvärprofessionellt och ta vara på sjukhusets samlade resurser kan vi få en bättre vård för barn med epilepsi. Vi kan tidigare upptäcka och behandla tilläggsproblem och sprida kunskap till de som möter barnen i vardagen. Nu kan vi också erbjuda fler behandlingsalternativ både i form av kostbehandling och genom att operera in en så kallad vagusstimulator. Tidigare har dessa barn fått åka till Stockholm eller Uppsala för att få hjälp.

Vagusstimulator
- Vid vagusstimulering opererar vi in en liten eldosa under huden vid vänster nyckelben. Dosan sänder elektriska impulser via nerven till hjärnan. Dessa impulser motverkar de epileptiska anfallen, säger överläkaren Mathias von Beckerath på Öron- näs- halskliniken som utför ingreppen.

- Vi har nyligen opererat våra första patienter. Det är fortfarande för tidigt att säga något om resultatet. Man brukar räkna med att cirka hälften av patienterna blir av med hälften av sina anfall. Det är en metod som fungerar för både barn och vuxna.

Modifierad Atkinsdiet
Vid kostbehandling av epilepsi används en modifierad Atkinsdiet som innebär att man äter stora mängder fett och protein och lite kolhydrater. Patienterna får äta 10 gram kolhydrater om dagen. Det motsvarar ungefär en halv apelsin.

- Det är en strikt diet att följa men den innebär att vi kan halvera antal anfall hos cirka 30-40 procent av patienterna, säger Heléne Sundelin.

Barnen mår bättre
- Att få bygga upp och förbättra vården för barn med epilepsi känns verkligen bra. Förutom att anfallen minskar leder behandlingarna också ofta till att dessa barn mår generellt bättre. Vi kommer också att satsa mer på forskning inom området och vi kommer också att kunna erbjuda närliggande landsting dessa behandlingar hos oss i Örebro, avslutar Heléne Sundelin.

För mer information kontakta
Helene Sundelin, barnneurolog, Barn- och ungdomskliniken, USÖ
helene.sundelin@orebroll.se, 019-6021000

Heléne Sundelin förmedlar gärna kontakt med barn och föräldrar som kan berätta om att leva med epilepsi och hur behandlingarna har fungerat.

För mer information om operation av vagusstimulator:
Mathias Beckerath, överläkare Öron-näs- och halskliniken
mathias.vonbeckerath@orebroll.se, 019-602 6569, 070-4223314

Om universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård
Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.