Skip to main content

USÖ-forskare kan minska global spridning av könssjukdomar

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 11:42 CET

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) har utsetts av Världshälsoorganisationen (WHO) till en internationell kunskapsbas i den globala kampen mot gonorré och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Det innebär att USÖ:s forskare, på WHO’s uppdrag, tar ett globalt ansvar för att ta kontroll över den mycket aggressiva spridningen av gonorré och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Mikrobiologen på USÖ är därmed ett så kallat WHO Collaborating Centre för Gonorrhoea and other STIs, vilket är den högsta nivå på expertlaboratorium som WHO använder i arbetet för en internationellt ökad hälsa.
     – Idag har situationen gått så långt att vi snart inte har några läkemedel att sätta in för att bota vanliga könssjukdomar som gonorré, säger docent Magnus Unemo, molekylärbiologen på USÖ som ansvarar för det internationella center som etableras i Örebro. Får vi en spridning av fullständigt resistenta bakterier kommer antalet nya fall och allvarliga komplikationerna, exempelvis sterilitet hos både kvinnor och män, att öka lavinartat.
     – Genom WHO’s utmärkelse tar vi ett aktivt ansvar för att sprida de kunskaper vi forskat fram under lång tid i Örebro, fortsätter Magnus Unemo. Exempelvis hjälper vi andra länder att sätta upp fungerande laboratorier och utbildar personal i andra länder. Det handlar bland annat om att sätta upp metoder för att få en korrekt diagnos, samt att förmedla kunskap kring läkemedel som ska användas i olika fall. 

USÖ:s laboratorium har lång erfarenhet och stor kunskap inom sexuellt överförbara sjukdomar.
     – Vi är nu oerhört stolta att vi får uppdraget att utföra spetsforskning, erbjuda laboratorieträning för läkare och forskare från hela världen, samt övervaka och motarbeta hur antibiotikaresistensen hos gonorré breder ut sig globalt. 

Vid WHO’s senaste mätning, år 2005, framkom en mycket stor spridning av könssjukdomar över världen: mätningen visade cirka 101 miljoner fall av klamydia, 88 miljoner fall av gonorré och 11 miljoner fall av syfilis. Många av dessa patienter lever i delar av världen där man saknar förutsättningar och metoder för att kunna ställa rätt diagnos och sätta in rätt antibiotikabehandling. Som en följd av en alltför oprecis behandling utvecklar bakterierna motståndskraft (resistens) mot de antibiotikum som finns att tillgå. Många av dagens behandlingsmetoder har därför inte längre effekt och över tid kommer även de läkemedel som idag fungerar att successivt förlora sin verkningskraft. Detta är en mycket allvarsam utveckling som håller på att leda till stora problem för världens befolkning. 

På USÖ har man under decennier studerat hur man, beroende på typ av bakterie, kan kombinera och rikta olika behandlingsmetoder för att uppnå bästa möjliga resultat. Tillsammans med forskare från Japan har man även kartlagt den första gonorrébakterien som utvecklat den mest höggradiga resistensen.
     – Vår upptäckt är ett mycket viktig steg i det fortsatta arbetet för att förhindra spridning av resistenta bakterier och förbättra hälsan internationellt, avslutar Magnus Unemo.

För frågor kontakta:
Magnus Unemo, molekylärbiolog och docent
Tel. 019-602 20 38, 072-710 20 38
magnus.unemo@orebroll.se

 

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy